08
Kas 2023
Görünmeyen Ordular!

Hiç düşündük mü? Allah Filistin'de abluka altında olan ve zalim İsrail'in zulmü ile mağdur ve mazlum müslümanlara niçin yardım etmiyor, görünmeyen ordularından neden göndermiyor da bu terör devleti İsrail'i yerle bir etmiyor,...

MAKALEYİ OKU
23
Oca 2022
"Minik karga!" Sana diyorum, Ey Müslüman sen dinle

Hz Peygamber Mekke'de puta tapanları her zaman gönül alıcı bir dille kelime-i tevhide çağırdı, yıllarca yılmadan ve usanmadan. Kapısını taşladılar hakaretler ettiler. Hatta bir gün Kabe'nin hemen yanında secde vaziyetinde iken,...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2021
Yılbaşını nasıl algılamalı?

Ana karnında yaratılan Ademoğlunun ömrü, beşik ile tabut arasında devam eden kısa bir yolculuktur. Doğduğunda bir kulağına ezan, diğer kulağına kamet getirilir ve adı verilir insanın. Bu ad ile yaşar ama az, ama çok. Ve nihayetinde o da...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2021
Söz ama nasıl bir söz?

Konuşabilmek, söz söyleyebilmek Allah'ın insanlara lütfettiği en büyük nimetlerden biridir. Zira insanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Cenabı hakkında kelam sıfatı vardır. Hz.Musa ve Hz.Peygamberimiz Allah ile kelam etmiş olan kimselerdir....

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2021
Evlilik ve Aile Hayatı

Muhakkak ki aile toplumun özüdür. Aileler huzulu ise toplumda huzurlu, aileler problemli ise toplumda problemlidir. Bu münasebetle aile yapısı sağlam olan bir toplumda genelde huzur ve saadet vardır. Milletlerin kalkınması sadece ekonomik güç...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2021
Hz. Peygamber ve Vefa

Millet olarak, "acı bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır" düşüncesine sahip köklü bir medeniyetin neferleriyiz. Bu düşüncenin altında hiç şüphesiz ki "vefâ" duygusu vardır. Vefâ; Kıymet bilmek, iyiliği unutmamak ve sözüne sadık kalmak...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2021
Ortak akıl; İstişare

İnsanı başarılı kılan ve huzurlu bir hayat sürmesine vesile olan şeylerden biri de hiç şüphesiz ki istişare etmesidir. İstişare; fikir danışma en güzeli, en doğruyu bulma hususunda fikir teattisinde bulunmaktır. İstişare, ortak akıl...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2021
İslamda vakıf anlayışı

Vakıf; bir malı veya onun gelirini belli bir hayra tahsis etmek, Allah için bağışlamaktır. Sadaka, vakıf ile eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır. - Vakıf anlayışında mülk, vakfedenin mülkiyetinden çıkar ve Allah'ın mülkü mahiyetinde...

MAKALEYİ OKU
27
Şub 2021
Hz. Peygamber sevgisi

İnsanlar fıtrat itibariyle belli şeylere sevgi ve muhabbet beslerler. Kimi insan dünyayı daha çok sever, kimi ahireti. Kimine göre ev, araba vb. nimetler çok önem arz eder, kimine göre ise Allah ve Rasûlü'nün sevgisi her şeyin üstündedir....

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2021
Secdeden gayri...

"Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar, O'nu tesbih eder. O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur." (İsra, 44)  - Canlı varlıkların; kimi kıyam halinde, kimi ruku, kimi de secde vaziyetinde Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Yağan...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2021
Gözyaşı

Genelde sevincimizi tebessüm ile, hüznümüzü ise gözyaşı ile gösteririz. Gözyaşı, kişinin samimiyetinin işaretidir. Gözyaşı, dil ile kalp arasındaki irtibatın neticesidir. Gözyaşı, sessiz ve sözsüz olarak günahlardan istiğfar etmenin...

MAKALEYİ OKU
02
Şub 2021
Besmeleli eğitim ve öğretim

Boğaziçi Üniversitesinde dine ve dînî değerlere saldırmak şeklinde cereyan eden olaylara yönelik kısa bir değerlendirme: * Bu meselenin özünde hiç şüpesiz "besmelesiz okumak" yatar. Cenabı Hak Hz.Peygamber'e gönderdiği Kur'an'ın...

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2021
Dinler arası diyalog caiz mi?

Semavî dinler; Hak din ve muharref dinler olarak iki kısma ayrılır. Hak din, İslam'dır. muharref dinler ise, tahrif edilmiş Yahudîlik ve Hıristiyanlıktır. 1960 yıllarından sonra Hristiyanlar özellikle de bunların Katolik mezhebi düşünce...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2021
Doğru zannettiğimiz yanlış sözler

Bazı sözler vardır ki atasözüymüş gibi dilimize yerleşmiştir. Halbuki bu sözler atasözü değildir. Sözün gerçek manada atasözü olabilmesi için, başta o sözün millî ve manevî değerlerimize uyması, akla ve mantığa muhalif olmaması...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2021
Rahmetin yolu zahmetten geçer!

Umum olarak insanlar; hep rahmet ister, bereket ister. Ancak bu rahmete hasıl olabilmek için bazı insanlar, zahmetlere girmenin ve bu zahmetlere katlanmanın şart olduğunu bilmezler. Bundan dolayıdır ki, önce zahmet, sonra rahmet denilmiştir. Yani...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2020
A(hiretin) raporuna hazır mısın?

1999 yılının son günleriydi. O günlerde yeni duyduğumuz bir söz vardı "milenyum" diye. İnsanların yeni bir bin yıla girecek olmasından dolayı "iki bin yılı" ve özellikle de o sene yılbaşı gecesi, çok büyük bir anlam taşıyordu. ...

MAKALEYİ OKU
21
Ara 2020
Dünya liderleri Kur'an okusaydı

Hiç şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberimiz aracılığı ile insanlığa gönderilen son ilahi kelamdır. Muhakkak ki Kur'an, lafzen ve manen Canabı Hakk'ın sözleridir. Yüce Mevla'nın insanlara gönderdiği apaçık bir...

MAKALEYİ OKU
14
Ara 2020
Asıl olan insan doğmak mı, yoksa insan olmak mı?

İslam dininin ana kaynağı olan Kur'an'da insanlara, bazen inançlarına göre; Mümin münafık ve kafir olarak hususi sıfatlarla hitap edilir. Bazı ayetlerde de umumi manada "Ey insan" diye muhatap alınır insan. - Kur'an; ölüye rahmet,...

MAKALEYİ OKU
07
Ara 2020
Engelli olmak!

Kimi insan erkek, kimi kadın olarak; kimi beyaz, kimi zenci; kimi sağlıklı, Kimi de engelli olarak yaratılmıştır. engelli yaratılmış olmak takdiri ilahidir ki, bu da aynı zamanda bir imtihan vesilesidir. Zira bu dünya imtihan dünyasıdır. Rabbimiz...

MAKALEYİ OKU
01
Ara 2020
İdrak ile kâinatı okumak!

İslam dininde okumanın çok büyük önemi vardır. Hz Muhammed'e Allah'ın ilk vahyi hiç şüphesiz ki, "oku" emridir. Kur'an'ın ifadesiyle: "Deki hiç bilenle, bilmeyen bir olur mu?" (Zümer, 9) - İlim beşikten mezara kadardır...

MAKALEYİ OKU
23
Kas 2020
Ticaret ahlâkı

İnsanlar için Yüce Mevlâ yer altında, yer üstünde, karada ve denizde sayamayacağımız kadar bir çok rızık yaratmıştır. Etinden balığına, sebzesinden meyvesine ve daha nice nimetler... hepsi insan içindir. Bu rızkı elde etmenin birçok...

MAKALEYİ OKU
09
Kas 2020
İnsanın yaratılış gayesi

    Allah; nurdan melekleri, ateşten cinleri ve topraktan insanoğlunu yaratmıştır. Melekler yemezler içmezler, asla Allah'a İsyan etmezler. Daima Rablerini tesbih ederler. İnsanlar ve cinler ise Kur'an-ı Kerim'in ifadesi...

MAKALEYİ OKU
02
Kas 2020
Hz. Peygamber ve Genç

      Hz. Peygamber çocukları çok sevdiği gibi gençleri de çok severdi, gençler de O'nu.  ***      Yetiştirdiği ve topluma kazandırdığı bir çok genç vardı. Onlar sahabenin güzîdelerindendi. Muaz bin...

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2020
Hz. Peygamber ve çocuk

Âlemlere rahmet olarak gönderilen (Enbiya 107)  ve bütün insanlar arasında en yüce bir ahlak üzeri olan (Kalem 4) Hz. Peygamber çok merhametli ve şefkatlidir. Hele çocuklara olan ilgi ve şefkati çok daha fazlaydı. O çocukları çok severdi,...

MAKALEYİ OKU

banner17