Görünmeyen Ordular!

Hiç düşündük mü? Allah Filistin'de abluka altında olan ve zalim İsrail'in zulmü ile mağdur ve mazlum müslümanlara niçin yardım etmiyor, görünmeyen ordularından neden göndermiyor da bu terör devleti İsrail'i yerle bir etmiyor, hiç düşündük mü?

Bu sorunun cevabını Kur'an'da ve geçmiş islam tarihinde bulabiliriz. Unutmamalıdır ki; Cenabı Hak, her şeyi belli başlı bazı sebeblere bağlamıştır. Mesela yağmurun yağmasını bulutlara bağladığı gibi, hastalığın şifasını da belli bazı tıbbî tedavilere bağlamıştır... Ayrıca şunu bilmelidir ki bu dünya imtihan dünyasıdır. Müslüman olan kimse sadece namaz ve oruç ile sınanmaz. Cihat da bu imtihanın ve iman etmenin gereğidir.
Allah Teâla da dünyada zalim olanın cezasını mümin eliyle vermek ister. Bunun için de, düşmanın silahıyla silahlanın ve Allah yolunda cihat edin diye emir buyurur İşte bütün bunlar imtihanın gereğidir. Müslümanın namaz kılmasına, oruç tutmasına ve cihad etmesine O'nun ihtiyacı yoktur, zira O'nun gücü her şey yeter. Firavun'u Kızıldeniz'de boğduğu gibi, Nemrud'u küçük bir sinek ile helak ettiği gibi, Filistin'de kadın, çocuk, hasta demeden hunharca katleden bu zalim Yahudileri de yer ile yeksan etmeye kâdirdir. Ama görüyoruz ki, onları yer ile yeksan etmiyor, çünkü Cenabı Hak Kur'an'da şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O'da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar..." (Muhammed, 7) Allah'a yardımdan maksat Allah'ın dinine yardımdır, bu da imtihanın gereğidir.
624 yılında Bedir savaşında 300 kadar sahabe, bir avuç inanmış insan; "ölürsek şehit, kalırsak gazi dediler" ve bu duygu ile kendilerinden çok daha güçlü bir orduyu Allah'ın inayetiyle bozguna uğrattılar. Zira Yüce Mevlâ ogün görünmeyen ordusu olan "melekleri" ile ashabı kirama yardım etmiştir.
626 yılında Hendek Savaşı öncesinde Hz. Peygamber ve ashabı aç ve susuz günlerce hendek kazıdılar, niyetlerini ve gayretlerini ortaya koydular, kendilerinden yaklaşık dört kat daha güçlü ve kalabalık müşrik ordusu geldi ama bu hendekleri geçemediler.  Nihayetinde bir ay kadar sonra bu kafir ordusunu çok büyük bir rüzgar ve kasırga ile tarumar etti Rabbimiz...
1915 yılında Çanakkale'de zamanın süper gücü İngiliz ve Fransızlara karşı ecdadımız büyük bir zafer elde etmiş ve "Çanakkale geçilmez" destanını yazmışsa bunun altında, necip milletimizin; vatanın müdafaası ve Hakk'ın rızası için gösterdiği gayret ve fedakarlık yatar.
Dolayısıyla görünmeyen orduların görünmesi için öncelikle ümmetin gayretinin görünmesi gerekir. Bu gayret sadece dua etmek ve kınamakla olmaz, bunun yanında öncelikle ümmetin bir ve beraber olması, Yahudi ürünlerine azami ölçüde boykot yapılması ve güç olarak Filistin davasına destek verilmesi şarttır.
* Ümmet bir ve beraber olursa, 
* düşmanın silahı ile silahlanırsa, 
* Yahudi mallarını boykot ederse,
* tüm gücünü ve gayretini ortaya koyarsa, işte o zaman Allah'ın görünmeyen orduları görünecek ve zalimin haddi bildirilecektir.
İşte o zaman Yusuf aleyhisselam'ı kuyudan, Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından kurtaran Rabbimiz Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizi de kurtaracaktır.
Demek ki neymiş sefer bizden, zafer Allah'tandır vesselam...
YORUM EKLE

banner17