Kartal'da Kış Bahçesine, Ruhsatsız Market Kondu!

Kartal'da ortaya çıkan olay, İmar Kanunu, Ceza kanunu, Belediye kanunu Kartal'da işlemiyor mu? dedirtti.

Kartal'da Kış Bahçesine, Ruhsatsız Market Kondu!

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ve Kartal Belediyesi'nin kanunsuz, imarsız, ruhsatsız ticarethanelere nasıl  göz yumduğu her geçen gün netleşiyor.

GÖZ YUMDULAR İDDİASI!

Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi Çay Sokak Ada/Parsel  1928 / 60 Plan Fonksiyonunda Konut Alanı olan binanın önüne, Kartal Belediyesi'nin imarsız yapıya ruhsatsız şekilde göz yumduğu iddia edildi.

İşte 2019 yılında haber konusu binanın ön cephesi;

2022 yılında Kocaman Market konuverdi.

2023 YILINDA FAALİYETE DEVAM...

Kartal Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada; Söz konusu adreste bulunan (Ada 1928, Parsel 60) market

15.05.2022 tarihinde faaliyetten men edilerek mühürlenmiştir.
Ayrıca, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin  
Yönetmelik kapsamında, işletmenin ruhsatlandırılması için iş ve işlemleri başlatılmıştır." Denildi.

KIŞ BAHÇESİYMİŞ!

Kartal Belediyesi'nin gazetemize cevabında; Söz konusu adreste bulunan (Ada 1928, Parsel 60) yapının yapı kullanma izin belgesi (İskân) mevcut olup kış bahçesi (pergola) izninin bulunduğu tespit edilmiştir." Denildi.

KIŞ BAHÇESİ NEDİR?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinde pergola ve sundurmanın tanımı yapılmıştır. Bu maddeye göre;

  • Pergola : Bahçede, bina cephelerini değiştirmemek kaydıyla terasta, hafif yapı malzemelerinden dikme ve sık kirişleme ile yapılan ve üzerine yeşil bitki örtüsü sardırılabilen, etrafı açık, yapı ruhsatı olmaksızın inşa edilebilen yapılar,
  • Sundurma : Yağmurdan, güneşten ve rüzgârdan korunmak için yapı yaklaşma mesafesini ihlal etmemek kaydıyla, binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan bölme duvarları olmayan üç tarafı açık örtüler olarak tanımlanmıştır.

KARTAL'DA KANUNLAR HÜKÜMSÜZ MÜ?

CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve emri altındaki yetkililer görevlerini neden yapmıyorlar?

Asli görevi kamunun hak ve menfaatlerini korumak olan Başkan Yüksel yıllarca neden 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen yetkilerini uygulamadı?

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN
MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a)   Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumaktır." Diye belirtilmiştir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 6. MADDE;

Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

CEZA KANUNU!

“İmar kirliliğine neden olma” suçu 5237 sayılı TCK'nın 184. maddesinde; “(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023, 18:17

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17