Kartal'da itfaiye raporsuz, ruhsatsız Fabrikaya neden yıllarca göz yumuldu?

Yıllardır Kartal'da itfaiye raporu olmadan, kanuna aykırı olarak ruhsatsız, yanıcı plastik malzeme üretilen Fabrikaya neden ve niçin göz yumuldu?

Kartal'da itfaiye raporsuz, ruhsatsız Fabrikaya neden yıllarca göz yumuldu?

Yangın ve ölümlerden Ders çıkarmıyor muyuz?

Daha 2 ay önce Tuzla’da boya ve vernik üzerine çalışan bir fabrikada meydana gelen patlamada üç kişi ölmüştü. Daha sonra Fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı ve mühürlendiği ortaya çıkmıştı.

-

Şikayetçi vatandaşlarca Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesinde mahalle ortasında ki fabrikanın ruhsatsız ve itfaiye raporu olmadan faaliyet gösterdiği Belgeleri gazetemize ulaştırıldı.

-

Kanun ne diyor?

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207

Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No : 1593

Madde 6- (Değişik birinci fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

-

İşte gazetemize gelen Tutanakta ifade edilenler;

Kartal Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü şikayet üzerine 20.08.2021 tarihinde, Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkârlar Caddesi No.20 Kartal adresinde bulunan Termel Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Fabrikasına Denetim Raporu tutanağı düzenlemiş ve imza altına aldı. İmzalı Tutanakta "3500 m2 alanda Makina parça imalatı olarak faaliyet göstermektedir. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı yoktur! Denetimler sonucu eksiklikleri 1 gün içerisinde tamamlanması aksi halde yasal işlem başlatılacaktır." Diye süre verildi. Fabrikaya 1 gün süre veren belediyenin neden geçen süre içerisinde görevini yerine getirmemesi ise merak konusu oldu.

-

Ayrıca Fabrikaya 10.06.2021 tarihinde Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Denetim tespit tutanağı düzenlendi. Tutanakta; Vatandaşlar Komşu iletişim merkezi üzerinden 310535 sayı numarası ile şikâyet etmişlerdir. Belediyenizce yapılan gürültü tespitinde 5dBA fark sının aşıldığı ifade edilmiştir. Ses azaltıcı tedbirlerin alınması hususu fabrika yetkilisine tutanakla tebliğ edilmiştir." Diye belirtildi.

-

İddiaları ve konuyu Kartal Belediyesi'ne sorduk. Verilen cevapta;

Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğünce Zabıta Müdürlüğüne  23.05.2022 tarihinde yazı yazılarak İşyerinin faaliyetten men edilmesi istenmiş olup, 01.06.2022 tarihinde işyeri giriş kapısından mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir." Denildi.

-

Termel Makina Sanayi şirketinden gazetemize yapılan yazılı açıklamada ise;

"Mevcut bina kapalı alan max. 2100 m2 civarıdır.3500 m2 değildir.

Belediye'ye ruhsat basvurusu yapılmıştır. Itfaiye beklenmektedir.
Kartal da tek plastik ürün üreten firma biz değiliz.bununda herhangi bir aykırılığı cumhuriyet yasalarına göre bulunmamaktadır.
Çalışma ruhsatı başvurusu bulunmaktadır.İtfaiye beklenmektedir.
----- iş güvenliği uzmanımız ve hekimimiz  vardır.Çalışma bakanlığı tarafından denetimlere tabiyiz ve denetimler yapılıyor.
    Mevcut bina kapalı alan max. 2100 m2 civarıdır.3500 m2 değildir.
İtfaiye başvurusu yapılmış, itfaiye beklenmektedir.
----- Evet böyle bir ölçüm yapılmış ve 0,2 dB yükseklik tespit edilmiştir. Şirketimiz de bazı düzeltmeler yaptıktan sonra bağımsız denetleme şirketine ölçüm yaptırmıştır,ölçüm sonucunda  uygunluk raporu verilmiştir..daha sonra belediye tarafından tekrar ölçüm yapılmış ve yine yüksek bulunmuştur. Belediye bağımsız kuruluşun raporunu kabul etmeyeceğini belirtmiştir.Biz komşularımızı rahatsız etmiyoruz.
Şirketimiz Kartal da ikamet eden yaklaşık 50-60 kişiye iş veren bir şirkettir.Bahsi geçen 5dB lik ses seviyesi yoldan geçen bir aracın çıkarttığı sesten azdır ki belediyenin ölçümünde sadece 0,2 db fazlalık görünmekte .Bağımsız ölçüm şirketinin raporunda ses seviyesi normal görünmektedir. Buna rağmen itfaiyenin ziyaretini takiben, ek önlemlerde gerekirse alınacaktır." Diye ifade edildi.
-
İLGİLİ HABERLER;
-

Kartal Belediyesi'nin ruhsatsız yerleri, "CHP'nin Adaleti bu mu?" Dedirtti.

-

Sayıştay Başkanlığı Kartal Belediyesi'nin 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporunu yayımladı.

-

Sayıştay Başkanlığı, Kartal Belediyesi'nin 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda öyle detaylar var ki, okuduğunuzda şok olacak ve Kartal Belediyesi "İyi Yönetilmiyor!" Diyeceksiniz.

-

-

Kartal Belediyesi'nden kamuya zarar, 750 işyerinin 562’sine jest!

Sayıştay Denetim Raporu, BULGU-5 olarak yaptığı tespitte; "İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, İdare sınırları içerisinde yer alan avukatlık büroları, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik hizmeti veren iş yerleri, diş tabipleri gibi iş yerlerinden örneklem olarak seçilen 750’sinin 562’sinde emlak vergisi beyannamelerinin mesken olarak verildiği ve bu nedenle söz konusu yerlere iş yeri üzerinden değil mesken üzerinden emlak vergisi tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır.

-

KARTAL BELEDİYESİ'NİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI OLMAYAN KİRACILARI!
-
BULGU 6: İdare Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazlar Üzerindeki İşletmelerin
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almadan Faaliyette Bulunmaları
İdare tarafından kiraya verilen bazı iş yerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan
faaliyette bulunmaktadırlar.
-
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “İşyeri açma izni harcı” başlıklı 81’inci
maddesinde; belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir iş yerinin açılmasının İşyeri
Açma İzni Harcına tabi olduğu ifade edilmiştir.
-
10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’e göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bu
Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için ilgili belediyeden işyeri
açma ve çalışma ruhsatının alınması gerekmektedir.
-
İdarenin kiraya vermiş olduğu taşınmazlar üzerinde yapılan incelemelerde, 2020 yılında
kira sözleşmesi devam eden 46 adet taşınmazın bulunduğu, bu taşınmazlardan kafe, oto yıkama
lokanta gibi ruhsata tabi alanlarda faaliyet gösteren 27 adet taşınmazın bulunduğu, ancak,
kiracıların bu faaliyetlerle ilgili olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bulunmadığı tespit
edilmiştir.
-
Yukarıda yer verilen denetim tespitine binaen İdare tarafından, kiraya verilen
taşınmazlar üzerindeki iş yerlerinin ruhsat yükümlülüklerini yerine getirip getirmemeleri
noktasında birimler arasında bugüne kadar yapılmış bir çalışmanın olmadığı, söz konusu bulgu
sonrasında gerekli çalışmaların başlatılacağı ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik’te düzenlenen şartları sağlayan işletmelerin ruhsatlandırılacağı ifade edilmiştir.
Netice olarak; İdare tarafından kiraya verilen iş yerlerinin, işyeri açma ve çalışma
ruhsatlarının bulunup bulunmadığının takibini sağlaması ve buna bağlı olarak da işyeri açma
izni harcının zamanında tahsil edilmesi gerekmektedir.

-

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022, 16:26

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17