Çözerse Anadolu Kriminal çözer.

İstanbul Anadolu Kriminal Büro çözülemeyenleri çözüyor.

Çözerse Anadolu Kriminal çözer.

İstanbul Anadolu Kriminal Bürosu; Davacı veya davalı tarafların haklılıklarını ispat veya açıklamalarını kuvvetlendirmek amacıyla çalışma ve uzmanlık alanlarıyla ilgili çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda bilimsel ve gerçeklere dayalı Bilirkişi Raporu, Uzman Görüşü ve Bilimsel Mütalaa hazırlayarak gerçek ve tüzel kişilere hukuki hizmet ve teknik destek vermekte.

İşte İstanbul Anadolu Kriminal Bürosunun hizmetleri;

Telefon ve Bilgisayar İnceleme

Özellikle cep telefonları ile ilgili pek çok konuda inceleme yapılabiliyor. Bu sayede bir sürü detaya ayrı ayrı ulaşılabiliyor. Cep telefonlarının incelenmesinde ve analizinde bilgisayarlara göre çok daha farklı bir uygulama yapılmaktadır. Cep telefonlarının incelenmesinde öncelik laboratuvara başlanması ile oluşur. İmaj alma aşamaları ile başlayan süreç incelemelere ve analizlere kadar uzanmaktadır. Bu sayede her adımda orijinal kanıtların üzerinden gidilmektedir ve orijinalliği bozmamak için çalışmalar yapılmaktadır.

Parmak İzi İnceleme ve Kimlik Tespiti

Parmak izi, değişmez, değiştirilemez, bir benzeri oluşturulamaz, bu nitelikleri nedeniyle sadece o kişiye mahsustur. İnsanın kendi bedeninde taşıdığı özel işarettir. Bu özellikleri nedeniyle konusunda uzmanlaşmış kişiler tarafından mukayese ve örnekler karşılaştırılarak mevcut izin hedef kişiye ait olup olmadığı, yüzde yüz oranında kesinlikle tespit edilir.

Sahtecilik Suçları

Türk Ceza Kanununda 4. Bölümde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” kapsamında olan sahtecilik suçları: Parada sahtecilik(197. Madde), Kıymetli damgada sahtecilik( 199. madde), Mühürde sahtecilik( 202. madde), Mühür bozma( 203. madde), Resmi belgede sahtecilik( 204/ 205/ 206. madde), Özel belgede sahtecilik( 207/208. madde), Açığa imzanın kötüye kullanılması( 209. Md. ) maddeleri ile düzenlenmiştir.


Sahtecilik Suçları
Anasayfa » Sahtecilik Suçları
Türk Ceza Kanununda 4. Bölümde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” kapsamında olan sahtecilik suçları: Parada sahtecilik(197. Madde), Kıymetli damgada sahtecilik( 199. madde), Mühürde sahtecilik( 202. madde), Mühür bozma( 203. madde), Resmi belgede sahtecilik( 204/ 205/ 206. madde), Özel belgede sahtecilik( 207/208. madde), Açığa imzanın kötüye kullanılması( 209. Md. ) maddeleri ile düzenlenmiştir.

Sahtecilik Suçları
Sahtecilik
Kıymetli Damgada Sahtecilik
Özel Belgede Sahtecilik
Resmi Belgede Sahtecilik
Mühürde Sahtecilik
Açık İmzanın Kötüye Kullanılması
Özel Belgede Sahtecilik
Mühür Bozma
Parada sahtecilik
Resmi Belgede Sahtecilik
Suçun maddi konusunu resmi belge oluşturmaktadır. Bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya değiştirilmiş belgeyi kullanan kişiler hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Düzenleyicisinin belli ve belirlenebilir olması gereken belgenin gerçekte olmayan bir kişi adına düzenlenmesi mümkündür. Sahte belgenin başkasının adına düzenlenmesi ve başkasının yerine imza atıp, kullanması mevcut belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi belgenin sahte belge olduğunu göstermektedir.

Belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için yapılan sahteciliğin aldatma niteliğinin bulunması gerekmektedir. Aldatma yeteneği belgedeki sahteciliğin ilk bakışta anlaşılamaması, başkalarını aldatabilecek biçim ve içerikte olması gerekmektedir. Özel bir incelemeye tabi tutulmadıkça gerçek olmadığı anlaşılmayan belge, sahte belge olarak kabul edilmemektedir.

Talep edilmesi halinde, sahte düzenlenmiş belgelerde aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığı, sahteciliğin hangi yollarla yapıldığı, yazı ve imzaları düzenleyeninin eli ürünü olup olmadığı, suçun konusunu oluşturan belge aslındaki başlık, sayı, tarih, imza, mühür gibi zorunlu ögelerin aslına uygun olup olmadığı konularında incelemeler yaparak sonucu bilirkişi raporuyla sunmaktayız.

Mütalaa Raporu

Mütalaa raporu, yargılama sürecinde gereksinim duyulan bilimsel belgeler arasında yer alır. Açılmış bir davada ya da hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde başvurulan mütalaa raporu uygulamada uzman görüşü olarak da bilinir. Uzman görüşü, hukuki uyuşmazlıkların çözümü adına özel ve teknik bilgi gereken hallerde uzman kişiler nezaretinde hazırlatılarak mevcut dava dosyasında çözümün elde edilmesine hizmet eder.

İş Kazalarında Kusur Tespiti

İş kazası Tazminat Davalarında, İş Kanunu’nun 77. maddesi gereği yapılan işin niteliğine göre, iş yerinde uygulanması gereken tedbirlerin neler olduğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün ilgili maddeleri göz önünde tutulmak suretiyle: işyerinde hangi güvenlik önlemlerinin alındığı, hangilerinin alınmadığı, güvenlik önlemlerinin alınmasında ve uygulanmasında kimin sorumlu olacağı, kazaları önlemeye yönelik nelerin yapılması gerektiği, iş yeri ortamının özellikleri, kaza mahallinde yapılan incelemeler, ortam ve çevre gibi yönlerden yapılan analizler ayrıntılı bir şekilde araştırılarak ve incelenerek, kusura oranının tereddüt ve tartışma yaratmayacak bir şekilde belirlenmesi gerekir.

İş kazasından kaynaklı kusur oranına göre kusurlu taraf maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmektedir. Maddi ve Manevi Tazminatı belirlenirken hakime takdir hakkı tanınmıştır. Hâkim, tazminat konusunda takdir hakkını kullanırken tarafların maddi durumları, kazadaki kusur oranları, olayın ağırlığı, davacının sürekli iş göremezlik oranı, işçinin yaşı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde bulundurulması gerekir.

Adli Görüntü Netleştirme ve Çözümleme

Anadolu Kriminal olarak görüntü inceleme, netleştirme ve analiz etme ile ilgili alanında uzman bir ekiple çalışmalarımızı yürütüyoruz. Artık hemen hemen her yerde rastlanılan görüntü kaynakları, geniş bir veri sunuyor insana dair ve bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Örneğin banka güvenlik kameralarından tutun da, trafik kameraları, binaların güvenlik kameraları, cep telefonlarında yer alan kameralar, profesyonel ya da kendince kompakt olan dijital fotoğraf makinelerine varıncaya kadar her yerimiz kamera ve görüntü alma cihazları ile çevrilmiş durumda.

Adli Görüntü İnceleme

Bilişim Suçları Hizmetleri

Bilirkişi Mütealaası

Görüntü Analizi

Kriminal Laboratuvar

Kriminal İnceleme

Kriminal Görüntü İnceleme

Bilirkişi Raporu

Adli Ses İnceleme

Ses analizleri çoğu zaman ihtiyaç halini almakta ve özellikle Adli ses analizleri için bir gereklilik haline gelmektedir. Bu tarz durumlarda Anadolu Kriminal olarak uzmanlarımızla ve bilir kişilerimizle ses analizleri yapıyor ve sizler için gerçek çözümleri ve deşifreleri ortaya çıkarıyoruz. Herhangi bir olay ya da adli vaka sonucunda özellikle delil niteliği taşıyabilecek her türlü ses dosyalarının deşifresi ve incelenmesi için hizmet sunuyoruz. Her türlü kayıt cihazı ile elde edilen sesler, mahkeme tarafından delil olarak karşımıza çıkarılmaktadır. Analog ya da dijital kayıt cihazları ile ilgili olarak karşınıza çıkarılan her bir seçimi detaylı olarak inceliyor ve analiz ediyoruz.
www.anadolukriminal.com
Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023, 22:13

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17