Kartal Belediyesi'nin ruhsatsız yerleri, "CHP'nin Adaleti bu mu?" Dedirtti.

Sayıştay Başkanlığı Kartal Belediyesi'nin 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporunu yayımladı.

Kartal Belediyesi'nin ruhsatsız yerleri, "CHP'nin Adaleti bu mu?" Dedirtti.

-

Sayıştay Başkanlığı, Kartal Belediyesi'nin 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda öyle detaylar var ki, okuduğunuzda şok olacak ve Kartal Belediyesi "İyi Yönetilmiyor!" Diyeceksiniz.

-

-

Kartal Belediyesi'nden kamuya zarar, 750 işyerinin 562’sine jest!

Sayıştay Denetim Raporu, BULGU-5 olarak yaptığı tespitte; "İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, İdare sınırları içerisinde yer alan avukatlık büroları, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik hizmeti veren iş yerleri, diş tabipleri gibi iş yerlerinden örneklem olarak seçilen 750’sinin 562’sinde emlak vergisi beyannamelerinin mesken olarak verildiği ve bu nedenle söz konusu yerlere iş yeri üzerinden değil mesken üzerinden emlak vergisi tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır.

-

KARTAL BELEDİYESİ'NİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI OLMAYAN KİRACILARI!
-
BULGU 6: İdare Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazlar Üzerindeki İşletmelerin
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almadan Faaliyette Bulunmaları
İdare tarafından kiraya verilen bazı iş yerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan
faaliyette bulunmaktadırlar.
-
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “İşyeri açma izni harcı” başlıklı 81’inci
maddesinde; belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir iş yerinin açılmasının İşyeri
Açma İzni Harcına tabi olduğu ifade edilmiştir.
-
10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’e göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bu
Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için ilgili belediyeden işyeri
açma ve çalışma ruhsatının alınması gerekmektedir.
-
İdarenin kiraya vermiş olduğu taşınmazlar üzerinde yapılan incelemelerde, 2020 yılında
kira sözleşmesi devam eden 46 adet taşınmazın bulunduğu, bu taşınmazlardan kafe, oto yıkama
lokanta gibi ruhsata tabi alanlarda faaliyet gösteren 27 adet taşınmazın bulunduğu, ancak,
kiracıların bu faaliyetlerle ilgili olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bulunmadığı tespit
edilmiştir.
-
Yukarıda yer verilen denetim tespitine binaen İdare tarafından, kiraya verilen
taşınmazlar üzerindeki iş yerlerinin ruhsat yükümlülüklerini yerine getirip getirmemeleri
noktasında birimler arasında bugüne kadar yapılmış bir çalışmanın olmadığı, söz konusu bulgu
sonrasında gerekli çalışmaların başlatılacağı ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik’te düzenlenen şartları sağlayan işletmelerin ruhsatlandırılacağı ifade edilmiştir.
Netice olarak; İdare tarafından kiraya verilen iş yerlerinin, işyeri açma ve çalışma
ruhsatlarının bulunup bulunmadığının takibini sağlaması ve buna bağlı olarak da işyeri açma
izni harcının zamanında tahsil edilmesi gerekmektedir.

-

-

Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel'e kamuoyu adına soruyoruz.

-

1- Sayın Yüksel, "Kartal Belediyesi'nin kiracısı olup 2020 yılında kira sözleşmesi devam eden 46 iş yerinin 27'sinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının olmadığını müfettişler tespit etmişlerdir. Bu 46 komşunuzdan 27 sine (%60'a yakın) neden ayrımcılık yaptınız? 

-

2- Bu 27 işyeri olan komşularınız ile komşuluktan öte ne gibi yakınlıklarınız var? Bu komşularınız CHP'li diye mi bu ayrıcalık ve imtiyaza sahipler?

-

3- 27 iş yerinden yani komşularınızdan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı istemeyerek belediyenin kasasına girmesi gereken paraları almayarak kamuyu zarara neden uğrattınız?

-

4- Bu 27 işyerinin kiralarını zahmet edip aldınız mı? Yoksa kirada vermiyorlar mı?

-

5- CHP Genel Başkanınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile üzerinde kırmızı yazı ile "ADALET!" yazan tişörtlerle yürüdünüz. Partinizin yada sizin ADALET anlayışınız bu mu?

-

-

6- Belediyenin kiracılarının (%60 civarı ruhsatsız) ise Kartal'da ruhsatsız iş yerlerinin sayıları kaçtır? Ya da kaç yüzdür?

-

NOT: Bu sorulara cevap verdiğniz takdirde teşekkür ederek, KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEK İÇİN haber yapacağız.

-

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 14:49

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17