Paralar Kartallılardan, 4x4 araçlar başka ilçelere tahsis edildi.

Kartallılara yüzde 230'a varan Emlak Vergisi şoku yaşatan borç batağında ki Kartal Belediyesi, vergilerle kiraladığı 4 x 4 araçları başka ilçelere tahsis etti.

Paralar Kartallılardan, 4x4 araçlar başka ilçelere tahsis edildi.

-

Kartal Belediyesi'nin borç batağındaki savurganlığı ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in seçim vaatlerini yerine getirmemesi "Belediye iyi yönetilmiyor!" dedirtti.

-

2019-2020-2021 yıllarında 3 yıllığına 55 Milyon lira ile araç kiralayan Kartal Belediyesi, 2022-2023 yılları içinde 2 yıllık ihaleyi tek seferde yaparak Kartallıların 63 Milyon 638 bin lirasıyla yine araç kiraladı. Kartal Belediyesi böylelikle Kartallıların paralarıyla 5 yıllığına toplam 118 milyon 638 bin lirasını kiralamalara harcamış oldu.

-

Gazetemize gelen Kartal Belediyesi'nin hazırladığı Teknik Şartnamede;

-
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar yerleşkesine 1 adet hafif ticari araç 4 x 2 Yakıt tipi Dizel

-
Avcılar Yerleşkesine 1 adet arazi taşıtı 4 x 4 yakıt tipi Dizel,

-
Büyükçekmece Yerleşkesine 1 adet arazi taşıtı 4 x 4 yakıt tipi Dizel,

-
Bahçeköy  Yerleşkesi Orman Fakültesi Kozdere Fidanlığı  Bilezikçi Çiftliğine 1 adet arazi taşıtı 4 x 4 yakıt tipi Dizel tahsis edildiği iddia edildi.

-

İşte O belgeler ve detayları;

-

-

-

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA SORUYORUZ;

-

1-Borç batağında hacizlerle ve faizlerle boğuşurken neden savurganlık yapıyorsunuz? Kartallıların paralarını başka kurumlara araba kiralayarak tahsis etmeniz, etik mi? Ahlaki mi?

-

2-Belgede tahsis ettiğiniz iddia edilen araçları hangi kanuna ve dayanağa göre tahsis ettiniz?

-

3-Hangi nedenlerle veya hangi ilişkiler neticesinde tahsis ettiniz?

-

4-Bu araçlar gibi başka kurumlara tahsis ettiğiniz araçlar var mı? Var ise hangi kurumlara kaçar adet tahsis ettiniz?

-

5-Önceki yıllarda her yıl için 60 araba kiralarken 2022-2023 yılları için neden her yıl için 73 araba kiraladınız? 13 Arabayı hangi kurumlara tahsis edeceksiniz?

-

6-Kartal Belediyesinde 7 Belediye Başkan Yardımcısı, 28 Müdür var. Toplam 35 araba kiralamanız gerekirken 35'in üzerinde ki fazla arabalar nerelerde ve hangi amaçlarla kullanılıyor?

-

Kartal Belediyesi 237 sayılı Taşıt Kanununa rağmen, Kartallıların paralarıyla Kartal ve Kartallılar ile alakası olmayan başka ilçelere araç tahsis etti!

-

İşte 237 sayılı Taşıt Kanunu;

-

237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına, (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine ve koruma altına alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında hiç bir makama taşıt tahsis edilmeyecektir.

-

Genelge kapsamındaki kurum ve kuruluşların sadece hizmet ihtiyaçlarında kullanılmak amacıyla; merkez teşkilatlarında bulundurabilecekleri her türlü binek ve station-wagon türü taşıtların sayısı;

-

Merkez teşkilatında fiilen çalışan her statüdeki toplam personel sayısı (akademik personel, hakim ve savcılar dahil) 1000’e kadar olanlarda en fazla (15), 2500’e kadar olanlarda en fazla (25), 2500’den daha fazla olanlarda ise en fazla (40) adet olacaktır. Başbakanlıkta oluşturulacak havuza her bir Devlet Bakanlığı için en fazla 4’er adet araç ilave edilecektir.

-

Bakanlıklarda havuzdaki taşıtlardan en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecektir. Mevcut binek ve station-wagon sayısı (15) adetten az olan kurum ve kuruluşların bu taşıtlarının tamamı hizmet amacıyla kullanılmak üzere havuza alınacak, söz konusu hizmet taşıtlarının yönetimi tek elden yürütülecektir.

-

Ayrıca, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç, hiçbir makama arazi binek, jeep gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecektir.

-

Genelge kapsamına dahil kurum, kurul ve kuruluşlar ile bağlı ve ilgili/ilişkili kuruluşların başkanları, müsteşar yardımcıları, genel müdürleri, üst kurul üyeleri ile kurumların merkez teşkilatlarında bulunan kurul başkanları, strateji geliştirme başkanları, DPT Genel Sekreteri ile Avrupa Birliği Genel Sekreteri ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri, hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya station-wagon tipi taşıtlarla sağlanacaktır.

-

Taşra teşkilatlarında; 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına, (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine tahsis edilenler dışında kalan binek ve station-wagon tipi taşıtlardan il valilerince ilgili kurumların (2802 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapanlar hariç) hizmet özelliklerine göre sayıları belirlenerek her bir kurum için oluşturulacak havuzlara alınması uygun görülenlerden, bakanlıklar il müdürü (her bakanlığa bir adet olmak üzere), defterdar, vergi dairesi başkanı, emniyet müdürü, kuruluşların bölge müdürleri; istemeleri ve kurumların imkanları dahilinde ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sabah-akşam geliş ve gidişlerinde daimi hizmetlerde kullanılan mevcut hizmet araçlarından servis aracı olarak yararlanabileceklerdir.

-

Emir ve zata veya makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar dışında kalan ve hizmet aracı olarak havuzda yer alan taşıtlar aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın, münhasıran resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu taşıtlar; özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyecektir.

-

Hiçbir kamu taşıtına “resmi plaka” dışında başka bir plaka takılmayacaktır. Ancak, sadece 237 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına ve (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine tahsis edilmiş olan kamu taşıtlarına, resmi plaka yerine, güvenlik gerekçesi ile sivil plaka (beyaz zemin üzerine siyah rakamlardan oluşan) takılmasının gerekli görülmesi halinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinin onayı alınmak kaydıyla sivil plaka takılacak aracın tahsis edildiği makamda bulunan kişinin adı ve soyadı, unvanı ve sivil plaka verilmesini gerektiren sebepleri de gösteren listeler halinde ve makamdan alınan onayları da eklenmek suretiyle İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

-

Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirlerarası, merkezden taşraya ve taşradan merkeze v.b.) resmi taşıtla gidilmemesi hususunda ilgililer azami özen ve dikkati göstereceklerdir. Ayrıca, memuriyet mahalli dışındaki görevlere başka ulaşım araçları ile gidilmesi halinde, aynı yere ilgilinin görevinde kullanılmak üzere taşıt gönderilmeyecek, gidilen yerdeki resmi hizmet araçlarından istifade edilecektir.

-

Kamuda gereksiz harcamaların önüne geçilmesi ve kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması amacıyla taşıtların kullanımının denetimi ve uygulamanın takibi merkezde bizzat bakanlar, illerde valiler tarafından yerine getirilecektir. Merkezde bakanın görevlendireceği yetkililer ve illerde bütün kamu taşıtları açısından valiler, taşıtların 237 sayılı Taşıt Kanunu ve bu Genelge hükümlerine uygun olarak kullanılmasından doğrudan sorumlu olacaklardır.

-

İdareler, akaryakıt sarfiyatının asgari düzeyde tutulması amacıyla, mevcutlarında bulunan taşıtlar için aylık ve yıllık bazda azami limitler belirleyerek tasarruf sağlayıcı düzenlemeleri yapacaklardır.

-

Kamu taşıtlarının resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, görevin sona ermesinden sonra bütün taşıtların resmi garaj veya parka çekilmesi hususlarında idareler gerekli tedbirleri alacaklardır.

-

Yüksek Yargı Organları, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünde; güvenlik, asayiş, trafik ve istihbarat hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak havuzda yer alacak taşıt sayıları ile bu taşıtların kullanımına ilişkin tasarruf önlemleri söz konusu kurumlarca belirlenecektir. Üniversite taşıt havuzunun oluşturulmasında, rektörlüğün bulunduğu yer esas alınacak, üniversitenin kampusu dışında bulunan eğitim- öğretim birimlerinin taşıt havuzundan yararlandırılmasına ilişkin esaslar, söz konusu birimlerin rektörlüğün bulunduğu yere uzaklığı da dikkate alınarak rektörlerce belirlenecektir.

-

Oluşturulan taşıt havuzlarından, makamca, günlük çalışma saati dışında ve tatil günlerinde görevde bulunmasına ihtiyaç duyulan personelin işyerine geliş ve gidişleri için birbirine yakın güzergahta bulunanların aynı araçtan yararlanmaları sağlanmak suretiyle servis aracı tahsis edilecektir.

-

Yurt dışından gelen resmi konuklarının karşılanması, bu konuklar için düzenlenen resmi toplantı, görüşme ve etkinliklerde kullanılması amacıyla, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığında 15’er adet hizmet aracının bulunacağı birer protokol araç havuzu oluşturulacaktır.

-

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” başlıklı bölümünde belirtilen araçlar dışında hiçbir kamu aracına “ışıklı” veya “sesli” uyarı işareti veren cihazlar takılmayacak, belirtilenin aksine takılmış olanlar da sökülecektir.

-

Taşıt tahsisleri ve kullanımı idarelerce hassasiyetle izlenecek ve aksine hareket edenler hakkında, 237 sayılı Kanunun 16’ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

-

NOT ; KARTAL BELEDİYESİ İDDİALARA VE SORULARA CEVAP VERİRSE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEK İÇİN YAYIMLAYACAĞIZ.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022, 14:21

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17