Ahmet Karakış, ''Kartal halkının 5 milyon Lirası kötü yönetiminizden dolayı boşa gidiyor!''

Kartal Belediye Meclis Üyesi Ahmet Karakış Kartal'ın iyi yönetilmediğini ve Kartal'lıların paralarının boşa gittiğini söyledi.

Ahmet Karakış, ''Kartal halkının 5 milyon Lirası kötü yönetiminizden dolayı boşa gidiyor!''
Kartal Belediye Meclisi Ekim ayı bütçe görüşmelerinde söz alan Ak Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Ahmet Karakış rakkamlarla konuşarak Kartal'ın iyi yönetilmediğini ve paraların boşa gittiğini söyledi.

Karakış "Biz Kartal Belediyesi’nin yaklaşık 250 milyon TL borcu olduğunu söylediğimiz de Belediye Başk. Sayın Altınok Öz bizim bu kadar borcumuz yok Belediyenin yaklaşık 130 milyon TL borcu olduğunu bununda ödendiğini ve azaldığını söylemişti. Diğer taraftan baktığımız da bütçe de faiz giderlerinin 2015 yılında 4 milyon TL 2016 yılında da 5 milyon TL olacağı öngörülüyor. Artış oranı%22 dir. burada ciddi bir çelişki vardır. Kartal halkının 5 milyon Lirası kötü yönetiminizden dolayı boşa gidiyor. Bu 5 milyon TL ile bir çok sosyal yardım yapılabilir ve başka yerlerde kullanılabilirdi.

344 milyonluk bir bütçe de yatırım rakamı 25 milyon TL %10 bile değil. Peki paralar nereye gidiyor;  konserlere, eğlenmeye, heykel yapmaya, Barselona ve Milano gezilerine gidiyor.
 
  Tablolar incelendiğinde, kesin hesap sonuçları ile devamlı verilen eksi bakiyelerle 2016 yılı sonu itibariyle hızla borç batağına gidilmekte olduğu açıktır. Son yıllarda devamlı alınan borçlar da düşünülürse, Kartal Belediyesinin borçlu bir Belediye olduğu ve hızla borçları çeviremeyecek noktaya gittiği görülmektedir.


İşte Ahmet Karakış'ın o konuşması ;

Sn Divan, Sn Meclis üyeleri, Yerel Basınımızın Değerli Temsilcileri ve Kıymetli Kartallılar; hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

 

 Değerli Meclis üyeleri 2016 yılı Gelir Gider Bütçesini inceledik; öncelikle şunu belirtmekte fayda var, bütçe hazırlanırken aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hazırlanmalı.

  

A-GENEL İLKELER:

 

   1 -Bütçe tekliflerinin 5018 sayılı kanunun öngördüğü ilke ve esaslar dikkate alınarak mali saydamlığa hesap verilebilirliğe katkı sağlayacak ve somut hizmet öncelikleri ortaya koyabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

 

   2-Bütçeler hizmet öncelikli ve önceki yıllar harcamaları dikkate alınarak, kendilerine bildirilen ödenek teklif tavanları dahilin de hazırlanmalıdır.

 

   3-Bütçe teklifleri hazırlanırken yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artışı dikkate alınmalıdır.

 

         Yapılan incelemede bu talimata uyulmadan 2015 yıl sonu harcaması 243.628.696,54 TL olarak tahmin edilmişken 2016 yılı bütçesi 344.000.000.TL  olarak  hazırlanmıştır. Burada artış oranı %41 dir.

Buda göstermektedir ki bu bütçe; Bütçe uygulama talimatı ve vergi usul kanunları dışında başka bir hesaplama yöntemi ile yapılmıştır.

 

B-GİDERLERE YÖNELİK TESPİTLER

 

   1-Fonksiyonel sınıflandırmaya göre hazırlanan tabloda 2015 yılı birinci altı  aylık kesin harcamalar 106.593.696,54 TL göz önüne alınarak yapılacak yıl sonu harcama tahmini 243.628.696.54TL dir.

Buna göre ikinci altı aylık harcama %30  oranında (137.035.000TL) artmaktadır ki buda genel ilkelere uyulmadığının açık bir göstergesidir. Ayrıca Bütçe disiplini olmayan sadece harcamaya dönük müsrif bir belediye anlayışını göstermektedir.

 

2016 Tahmini Bütçesinin 344.000.000 TL olduğu belirtilmiş olup dağılım tablosu şöyledir;

 

 KODU                AÇIKLAMA             2015 Harcama Tahmini       2016 Bütçe Teklifi

 

    01              Genel Kamu Hizmetleri             112.867.013,59              154.265.038,54

 

    02              Savunma Hizmetleri                         670.472,43                     536.854,00

 

    03              Kamu Düzeni ve Güvenlik            7.418.525,08                10.051.700,00

 

    04              Ekonomik İşler ve Hizmetleri      29.626.972,62                65.864.720,00

 

    05              Çevre Koruma Hizmetleri            48.051.671,69               45.879.451,00

 

    06              İskan ve Toplum Refahı Hiz         14.933.731,78               22.400.550,46

 

    07              Sağlık Hizmetleri                            3.858.694,04                 7.298.468,00

 

    08              Dinlenme Kültür ve Din Hiz        15.001.750,31               18.765.088,00

 

    09              Eğitim Hizmetleri                           2.316.670,69                 3.273.128,00

 

    10              Sosyal Güvenlik Hizmetleri            8.883.194.30              15.665.002,00

                                                                              ------------------                  ------------

                                                                             243.628.696,54         344.000.000.,00

 

Gösterilen tabloda bile artış oranı%41 dir. Dolayısıyla bütçe teklifleri hazırlanırken önceki yıllar harcamaları, yılsonu tüketici fiyatları endeksindeki artışın dikkate alınmadığı görülmüştür.

2-Ekonomik sınıflandırmaya göre yıl sonu harcamaları ile 2016 bütçe rakkamları ile kıyaslanması şöyledir;

 

  

    KODU          AÇIKLAMA                     2015 Harcama Tahmini            2016 Bütçe Teklifi

   

      01          Personel Giderleri                     55.839.426,01                         52.752.860,00          % 6

 

      02          Sosyal Güv.Kur.Dev Primi          6.096.276,45                           7.004.864,00         %15

 

      03          Mal ve Hizmet Giderleri           128.325.970,29                       163.899.692,94        %28

 

      04          Faiz Giderleri                                4.195.940,66                           5.090.662,98        %22

 

      05          Cari Transfer                                11.020.103,38                         16.731.920,08       %52

 

      06          Sermaye Giderleri                        34.382.070,25                         75.520.000,00      %125

 

      07          Sermaye Transferi                         3.768.909.50                            3.000.000,00        %20

 

      09          Yedek Ödenekler                            ---------------                           20.000.000,00   _

                                                                       -----------------------                  --------------------

                                                                        243.628.696,54                       344.000.000,00                

        

Biz Kartal Belediyesi’nin yaklaşık 250 milyon TL borcu olduğunu söylediğimiz de Belediye Başk. Syn Altınok Öz bizim bu kadar borcumuz yok Belediyenin yaklaşık 130milyon TL borcu olduğunu bununda ödendiğini ve azaldığını söylemişti. Diğer taraftan baktığımız da bütçe de faiz giderlerinin 2015 yılında 4 milyon TL 2016 yılında da 5 milyon TL olacağı öngörülüyor. Artış oranı%22 dir. burada ciddi bir çelişki vardır. Kartal halkının 5 milyon Lirası kötü yönetiminizden dolayı boşa gidiyor. Bu 5 milyon TL ile bir çok sosyal yardım yapılabilir ve başka yerlerde kullanılabilirdi.

 
Sermaye transferi ödeneği 3 milyon TL dir bunun gerekçesi ve tahmini transfer yerlerinin neresi olduğunun meclise açıklanmasını istiyorum. Bununla bağlantılı olarak Kartal Belediyesinin iştirakleri olan Karyapsan, Kartusaş, Kartansaş’ın mali durumları ile ilgili meclise bilgi verilmesini bir meclis üyesi olarak istiyorum.Kamuoyundan aldığımız bilgi ve söylemlere göre bu kurumlar net iflastalar, bu doğrumudur. Kartal Belediyesinin batmakta olduğunu bu bütçe rakamlarıyla görüyoruz ama belediye iştiraklerinin durumu ile ilgili en ufak bir bilgimiz yok.

 

Bu iki tablo sonucuna göre ,bütçe artışının % 41 olması Personel giderlerinde ise yüzde  6 lık bir azalma olduğu görülmektedir, bu tabloda  insan odaklı ve yasal dayanaklı Belediye faaliyetlerinden bahsetmek mümkün değildir.

 

 2014 Sermaye Gideri yani yatırım ödeneği  94.560.000TLye karşılık gerçekleşme 28.614 929,83 TL’dir


2015 yılı yatırım ödeneği 102.300.000TL ye karşılık yıl sonu harcamanın 34.382.070,25 TL olcağı ön görülmektedir.

 
İki yıllık toplamda 196.860.000TL lık ödeneğe karşılık 62.997.000TL harcana bileceği belirtildiğine göre Yatırım gerçekleşme oranı %32 dir.

 

2016 Yılı için önerilen 75.520.000.TL yatırım ödeneğine göre yapabilecekleri yatırım da 24.166.400.TL lık bir iş karşılığı olacaktır.

 
Bunlarda Performans Programında da belirtildiği gibi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 704.000.TL lık yeni park yapacak ,Fen işlerinden 457.000.TL ile kaldırım ve yol yapımı olacak diğerleri ise bakım, onarım ve taşeron marifeti ile işçi çalıştırılması suretiyle yine Kartal'a kalıcı bir şey yapılmadan geçen bir israf yılı daha olacaktır.25.516.000 TL ile  Planlı ve Modern alt yapı ve Üst yapı çalışmalarını yürütülmesi mümkün değildir. Tabii bunları görünce insanın üzülmemesi içinin burkulmaması mümkün mü? Söylenecek tek şey Kartala yazık oluyor. Bu sonuçlardan tüm meclis üyeleri kendilerine pay çıkartmalı ve sorumluluk duymalıdır. Bizler  bu yanlışları halka doğru bir şekilde ve bıkmadan anlatmalıyız.

 

344 milyonluk bir bütçe de yatırım rakamı 25 milyon TL %10 bile değil. Peki paralar nereye gidiyor;  konserlere, eğlenmeye, heykel yapmaya, Barselona ve Milano gezilerine gidiyor.

 

  Tablolar incelendiğinde, kesin hesap sonuçları ile devamlı verilen eksi bakiyelerle 2016 yılı sonu itibariyle hızla borç batağına gidilmekte olduğu açıktır. Son yıllarda devamlı alınan borçlar da düşünülürse, Kartal Belediyesinin borçlu bir Belediye olduğu ve hızla borçları çeviremeyecek noktaya gittiği görülmektedir.

 

C- GELİRLER YÖNÜNDEKİ TESPİTLER:

 

Gelirlerin 147.360.000TLsi Doğrudan Kartal Belediyesi adına tahsil edilecek vergilerden 113.650.00TL ise merkezi idare adına tahsil edilecek. Dolaylı Vergi ve Paylardan 57.339.964.TLlık

taşınmaz satışından elde edilecek sermaye gelirlerinden oluştuğu görülmektedir.

        

Taşınmaz satışlarında 57 milyon TL lik bir gelirden bahsediliyor, merak ediyorum Kartal’da belediyeye ait satmadığınız bir arsa kaldı mı? Hepsini sattınız benim bildiğim Kartal Belediyesinin taşınmaz olarak bir tek hizmet binası var onu mu satmayı düşünüyorsunuz.

 

         Sonuç olarak 2016 yılı Bütçesinin ilgili kanunlar ve bütçe uygulama talimatlarına uymadan hazırladığı, tamamen israfa dayalı olması nedeniyle uygun görülmemektedir.

 

       Yüce Meclisin taktirlerine arz ederiz.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2015, 15:55

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
YORUMLAR
Yusuf Altay
Yusuf Altay - 7 yıl Önce

Rakamlar uçuk
Tahmini borç okumasını iyi yapıyor
Bütçede borç (Yedek Ödenek ) kanun koyucunun kanunen öngördüğü % 5 ile % 15 arasında olup % 10 dan fazla değildir.
Eleştiri bilimsellikten uzak tamamen 1 kasım seçimlerine yönelik siyasi mesaj niteliğindedir.
Sayın konuşmacı ezbere konuşurken çevresindeki AKP'li belediyelerin bütçe ve komisyon raporlarındaki borca karşı alınan önlemleri görmemektedir.
Laf olsun torba dolsun
Özeti bu
Yusuf Altay

SIRADAKİ HABER

banner17