Karyapsan emekçilerinden grev kararı

CHP'li Kartal Belediyesi'nin Karyapsan şirketi işçileri, "insan onuruna yaraşır şekilde yaşayacak ücret talep ediyoruz." Diyerek greve gidiyorlar.

Karyapsan emekçilerinden grev kararı

Karyapsan önünden toplanan Disk Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 4 Nolu Şubesinin okuduğu basın bildirisinde;

BASINA VE KAMUOYUNA

DİSK/Genel-İş Sendikası ile Kartal Belediyesi iştiraki Karyapsan AŞ’de Çalışma Bakanlığından alınan yetkiye dayalı olarak işletme düzeyinde 7. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 07.02.2023 tarihinde başlamış; 73 asıl, 1 geçici madde ve disiplin ceza cetvelinden oluşan toplu iş sözleşmesi teklif taslağımız üzerinde, 8 oturum gerçekleştirilmiştir. Çoğunluğu maddi kazanım maddelerinden oluşan 11 madde üzerinde yasal süresi içinde yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamamıştır. Uyuşmazlık Resmi Arabulucuya intikal etmişse de arabulucunun çabaları da sonuç vermemiş, görüşmeler uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır.  
Resmi arabulucu uyuşmazlık tutanağının tarafımıza 22.05.2023 tarihinde tebellüğ edildiği ve 6356 sayılı Yasanın 60/1 maddesine göre 60 gün içinde grev kararının alınması gerektiğinden, Karyapsan AŞ işverenliğine ait grev kapsamına giren tüm işyerlerinde grev ilan edilmesi ve grev uygulamasının da 19.06.2023 tarihinde fiilen başlatılmasına karar verilmiştir.   
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk oturumundan itibaren çözümden yana olduk, görüşmelerin olumlu geçmesi için tüm iyi niyetimizle çaba sarf ettik.
Ülkemizde özellikle son yıllarda işçi sınıfı açısından gittikçe daha da derinleşen bir ekonomik kriz yaşamaktayız. Hemen her gün temel tüketim maddelerine gelen zamlar söz konusudur. Bugün aldığımız ekmeğin, soğanın, çayın, yağın yarın ne olacağını öngöremiyoruz. İstanbul’da barınmak artık çok büyük bir maliyettir. Kira artış oranları ücret artış oranlarının çok üzerindedir. Konut fiyatları yüzde 400’leri geçen oranda artmıştır. Çalışanların ücretlerinin tamamı nerdeyse konut kirasını bile karşılayamaz hale gelmiştir.
Ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz koşulları altında ücretlerin erimesi, yüksek enflasyon altında geçinebilmenin ve insanca yaşayabilmenin koşullarının azalması, her gün artan hayat pahalılığı karşısında ay sonunu getiremememize rağmen yaşanılan bu zorluğu gören ve bunu ortadan kaldırma iradesini yansıtan bir teklifi toplu sözleşme görüşmelerinde maalesef göremedik.  
 
Üyelerimizin insanca yaşama taleplerini ve emeklerinin değerini görmezden gelen bir toplu sözleşme görüşmesi sürecinin işletildiğini bilmenizi isteriz.  Dolayısıyla, Karyapsan emekçileri olarak bizler insan onuruna yaraşır şekilde yaşayacak ücret talep ediyoruz.  
Ekonomik krizi ve gerçek enflasyon oranlarını görmezden gelen Karyapsan yönetimi tarafından, üyelerimizin hak ettikleri oranda bir ücret artışı teklifi gelmezse, yasadan doğan hakkımızı kullanarak, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü grev uygulamasına başlayacağımızı tüm kamuoyu önünde ilan ediyoruz.  
Bu süre içerisinde yine çözümden ve anlaşmadan yana olduğumuzu bir kere daha altını çizerek belirtmek istiyoruz. Müzakerelere devam etmek için elimizi tekrar sizlerin huzurunda uzatıyor ve bu sözleşmeyi masada bitirmeyi diliyoruz.  
Sendikamız “en iyi toplu iş sözleşmesinin masada iki tarafın uzlaşarak imzaladığı toplu iş sözleşmesi olduğu” prensibiyle iyi niyetli yaklaşımını ortaya koymaktadır. Fakat aksi durumda, üyelerimizin hak ve çıkarlarının korunması, sosyal ve ekonomik koşulları ve bunların ön şartı olarak eşitlik, demokrasi ve adalet için geçmişte olduğu gibi mücadele etmeye de hazırız.
Adil bir ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ayrıcalık değil, haktır.  
Yaşasın DİSK
Yaşasın GENEL-İŞ
 
DİSK/GENEL/İŞ SENDİKASI
İSTANBUL ANADOLU YAKASI 4 NO.LU ŞUBESİ
 
 
 

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023, 19:40

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17