S.S. Taç Mahal Kooperatifi olağan genel kurul yapacak

Olağan genel kurul duyurusudur.

S.S. Taç Mahal Kooperatifi olağan genel kurul yapacak

GENEL KURUL İLANI
 Kooperatifimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 15'te aşağıda yazılı Gündem maddeleri ile Taç Mahal sitesi numara 4 Kartal İstanbul adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı durumda aynı adreste aynı Gündem maddeleri ile aynı saatte 21 Nisan 2021 pazar günü yapılacaktır üyelerimize duyurulur.

-
YÖNETİM KURULU
Kadir Taşlı    İsmail Erdoğan
Sayman          Başkan Yard.

Çağlar Gedik
Başkan

-
GÜNDEM........:

1- Açılış-yoklama-saygı duruşu
2- Divan heyetinin seçilmesi ve Gemel kurul tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi.
3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakereye açılması.
4- 2020 bilanço ve gelir gider raporlarının okunması ve müzakereye açılması
5- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
6- 2021 yılı tahmini bütçesinin hazırlanarak karar altına alınması.
7- 36-37 Parseller arasından geçen yol kaldırılmış olup, alımı ve ödemelerinin yapılıyor olabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
8- Park olarak kullandığımız 10 Nolu parselin Milli Emlak Müdürlüğü'nden alımının ve ödemelerinin yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
9- imar barışı ile ilgili çalışmaların yürütülmesi kooperatif adına tapuların alınması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi.
10- Belgesiz yapılan masrafların tutanak tanzim edilerek gider yazılmasında yönetim kuruluna yetki verilmesi.
11- binaların İskan ve ruhsatının çıkartılması tapuların alınması 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun gerektiği Yönetim planı fotoğraf, liste, dilekçe gibi Evrakların imzalanarak taşınmazların mülkiyetini kat mülkiyetine çevrilmesi. kooperatif ortaklarının ferdi münasebete geçirilmesi gibi işlemlerin kamu kurum ve kuruluşlarında Kooperatifi temsile gerekli harcamaların yapılmasında  yönetim kuruluna yetki verilmesi.
12- devredilen dairelerden alıcıdan ve devredenden ayrı ayrı 2500 TL. teberru alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
13- genel kurullarda alınan kararlara uymayan zamanında aidatını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
14- dilek ve temenniler kapanış.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 13:35

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17