İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesi

İçişleri Bakanlığı genelgesinde açık olacak yerleri belirtti.

İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesi

İşte İçişleri Bakanlığı'nın duyurusu ;

İlgi: 03.04.2020 tarih ve 6235
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun  
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum  
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal  
mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak  
hayata geçirilmiştir.
Bu kapsamda ilgi Genelge ile alınan son tedbirlerden olan, büyükşehir statüsündeki 30  
ilimiz ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması  
kararlaştırılmıştı.
Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi  
amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde, İl İdaresi  
Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca  
il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;  
Bu kapsamda;  
1- 10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda  
belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara,  
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay,  
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin,  
Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları  
içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.
2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,  
b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı  
işyerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları
(huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından  
belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve  

işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR
a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve  
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,
b- TBMM çalışanları,
c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d- Acil çağrı merkezler çalışanları,
e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak  
olanlar,
f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik  
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık  
kapsamında görevli olanlar,
h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal  
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk  
hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan
l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.  
Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen  
hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı  
uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan  
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara  
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta  
olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,  
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında  
gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;  
Gereğini önemle arz ve rica ederim.
Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 23:13

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17