CHP'li Kartal Belediyesi'nde ki kamu zararına, kaymakamlık soruşturma izni vermedi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, Kartal Belediyesi'nin 1.650.856.97 TL. Kamu zararına uğratıldığını tespit edip Kaymakamlığa soruşturması için gönderdi.

CHP'li Kartal Belediyesi'nde ki kamu zararına, kaymakamlık soruşturma izni vermedi.

Müfettişler Kartal Belediyesi ihale komisyonunun, Öz... Turizm Sağlık Temizlik Gıda Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 14.936.200.00 TL düşük fiyat teklifini red edip, 16.624.098.00 TL teklif veren MA... YE... Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketine ihaleyi veren Kartal Belediyesi görevlilerinin kamuyu  1.650.856.97 TL. Kamu zararına uğrattıklarını tespit edip, hazırladıkları raporu Kartal Kaymakamlığı'na soruşturma açması için gönderdi.

-

-

İçişleri Bakanlığı ............. ÖZEL TEFTİŞ RAPORU............ Mülkiye Müfettişliğince hazırlanan raporun, sayfa (161) 'de; 

Araç kiralama ihale kapsamında gerçekleştirilen işin KDV hariç 1.399.031.33-TL. fazla bedelle satın alındığı, bu tutarın KDV dahil 1.650.856.97-TL.'ye karşılık geldiği, ihale sürecinde belediye görevlilerinin kasıt kusur ve ihmali neticesinde aynı hizmet için fazladan ödenen KDV dahil 1.650.856.97-TL 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 71 inci maddesinin (d) bendinde yer alan "İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınmasına ve yaptırılması," hükmü gereği kamu zararı olduğu.  

Oluşan kamu zararından ihalede teklif ile birlikte sunulacak belgelerin istenildiği idari şartnameyi hazırlayan Saadet K, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesi hükmü gereği ihale öncesinde"..... Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan ve daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. ...." hükmü gereği gerekli incelemeleri yapmayan ve idari şartname hükümleri hatalı olarak yorumlayan bu suretle de  ihalede karşı oy öne sürmeksizin düşük fiyat teklifi sunan istekli firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde karar alan İhale Komisyonu Başkanı Cihan S. ve İhale Komisyonu Üyeleri Coşkun G, Atilla B, Eren A. ile Hacı T.' nın ve söz konusu ihale komisyonu kararını onaylayan İhale Yetkilisi Metin Ö 'nin sorumluluğu bulunduğu anlaşılmıştır.  

İhaleye ilişkin şartnamelerin hatalı bir biçimde hazırlanması ve en avantajlı fiyat teklifi sahibinin hatalı belirlenmesi sebebiyle kamu zararı olarak değerlendirilen KDV dahil 1.650.856.97-TL.'nin yukarıda sorumlu oldukları belirtilen görevliler adına 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı kaydedilerek yasal faizleri ile birlikte Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre takip ve tahsili sağlanmalıdır." Diye belirtildi.

-

Raporun 158. Sayfasında;

2019/571837 kayıt numaralı ihaleye ait idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri başlıklı 7. maddesinde de teklif kapsamında idareye sunulacak tekliflerin sayıldığı ancak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Web sayfasında yayınlanan %50 ve üzeri yerli muhteva üretimi olduğunu gösterir belgelerin teklif kapsamında sunulacağının belirtilmediği sadece ihaleye ait idare şartnamenin diğer hususlar başlıklı 47 maddesinde ve teknik şartnamenin 3.3 maddesindeki kiralanacak araçların T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Web sayfasında belirtilmiş olan%50 ve üzeri yerli muhteva üretimi olduğunu gösterir belgeler idareye sunulacağının belirtilmediği

 *Kaldı ki sunulması Talep edilen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Web sayfasında herkese açık olarak yayınlandığı ve herkesin görebildiği bir liste olduğu bu belgenin şartnamelerde istenilmesi yerine Kartal Belediyesi personelleri tarafından doğrudan internet sitesinden indirilebileceği genel bir liste olduğu ve bu sebeple istenilmesinin yersiz olduğu belirtilmiştir*

Öz.... Turizm Sağlık temizlik gıda Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Kamu İhale kurumuna yapılan itirazın şikayet başvurusunun ve ilk derece mahkemesinde açtığı iptal davasını reddedilmiş olması *ihale dokümanının hatalı hazırlandığı gerçeğini değiştirmeyeceği* kaldı ki *müfettişliğimizce Hatalı olduğu değerlendirilen Kamu İhale kurulu ve ilk derece mahkemesi tarafından kararlarının danıştay kararı ile bozulduğu* ve nihai olarak başvurunun Hakkı bulunduğu akabinde Kamu İhale Kurumu tarafından Danıştay kararı doğrultusunda yeni bir karar alındığı Kartal Belediyesi tarafından başvurucu firmanın geçici teminat yaptırmak ve düzelticiden teslim etmek üzere davet edildiği ancak firmanın ihale konusu işin bitimine yaklaşık 2 aya kadar bir süre kalmış olması sebebiyle geçici teminatına sunmadığı nihai olarak da teklifinin yeniden değerlendirme dışı bırakıldığı.

-

Müfettişlerin kamu zararı nedeniyle Belediye yetkililerinin Soruşturmasını istediği Kartal Kaymakamlığı gazetemizin sorularına yazılı cevap gönderdi.

-

Cevapta;

-

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022, 22:26

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17