Ruhsatsız Beton Santrali firması Cami ve Sağlık Tesisi Alanını terk etti.

İlçem Gazetesi'nin haberi ses getirdi.

Ruhsatsız Beton Santrali firması Cami ve Sağlık Tesisi Alanını terk etti.
Beykoz Belediyesi Zabıta Müdürü Yasin Kan, gazetemize gönderdiği yazılı cevapta; "Söz konusu yerde bulunan Tüylüoğlu Beton A.Ş. nin faaliyetten men olduğu terki ticaret ettiği tarafımızca görülmüştür. Bilgilerinize." Denildi.

İŞTE O HABERİMİZ ;
 

Tüylüoğlu Beton firmasının, Beykoz ilçesi Çiğdem Mahallesi, Sarıkaya Caddesi, No.87, 248 ada, 9, 24 ve 25 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan ve 17.10.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Beykoz Boğaziçi Alanı Geri görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1. Etap Planı'nda  “KE Sembollü Etkilenme Bölgesi Konut Alanı, Park, Yol, Cami, Sağlık Tesisi Alanı ve Taşkına Maruz – Yapı Yasaklı Alan (İSKİ Dere Koruma Bandı)” olarak planlanmış alanda, yapı ruhsatı olmadan yasaları çiğneyerek beton üretimi ve ticaret yaptığı iddia edildi.

4 Defa mühür fekki!
Konu hakkında bilgisine başvurduğumuz Beykoz Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, gazetemize yaptığı yazılı açıklamada “Söz konusu Tüylüoğlu Beton Santraline sonuncusu 06.09.2019 tarihinde olmak üzere toplamda 4 adet mühür fekki yapılmış olup Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." Denildi. Cumhuriyet Savcılığının neden harekete geçmediği ise merak uyandırdı. Konu hakkında verilecek cevabın haberimizde yayımlanması için email attığımız Tüylüoğlu Beton firması, ne yazık ki gazetemize cevap vermedi.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren beton santrali!

Gazetemize ulaşan belgelerde; 15 / 03 / 2018 tarihinde Beykoz Belediyesi zabıta memuru tarafından (İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan beton santrali çalıştırıldığı) tespit edilmiş ve İşyeri Denetim Tutanağı tutulmuştur. Beykoz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı : 60539918-622-E.256733 Konu: Bilgi ve Belge Talepleri ve Yazışmalarda “Zabıta Müdürlüğü  (a), (b) yazılarıyla Meclis üyesi Aydın Düzgün’ün dilekçesi, Ediz Yüksel ve Kadriye Yıldız Yüksel’in dilekçesi üzerine Paşabahçe Mahallesi Paşabahçe Mahallesi 248 ada 9 parselde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren beton santrali için iş yeri denetim tutanağı tanzim edildiği, 27.03.2018 tarihinde mühürlenerek faaliyetine son verildiği, ancak 28.03.2018 tarihinde yapılan kontrolde işyeri ilgilisinin mühürleri fek ederek faaliyete geçtiği tespit edildiğinden ilgilisi hakkında 1. Kes mühür fekki tanzim edilerek Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına havale edildiği bildirilerek Beton Santralının kaldırılması konusunun müdürlüğümüzce incelenmesi istenmiştir.” Denilmekte.

İŞTE BELGESİ

Şikayetler fayda etmiyor!

Cimer’e yazan vatandaşlar aşağıda ki iddialarla şikayette bulundular.

“Beykoz ilçesi çiğdem mahallesi sarıkaya caddesi 248 ada 24 ve 25 parsel  sayılı taşınmazlar üzerinde daha evvel verilen 06.07.2018 tarihli 1801152884 sayılı CİMER başvurularımızda tetkik ve incelemelerin yapılmış olan ancak hiçbir işlem yapılmayan ve daha da büyüyerek faaliyetlerin sürdürüldüğü belediyenin açıkça koruduğu sanayi tesisi Tüylüoğlu Beton Sanayi ve ticaret A.Ş. ünvanlı beton santrali faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürmekte ve çevre halkı olarak gürültü ses toz ve kirlilikten mahallemizde oturamayacak duruma geldik.sizden bu tesisi hiçbir işlem tesis etmeyip daha da büyümesine göz yuman Beykoz Belediyesine buradan başka yere taşımasını halkın insanların yakın mesafede olmayan çevresel faktörleri etkilemeyen alana taşımasını sağlamanızı istiyoruz anladık bu yer korunuyor kollanıyor en azından taşımanızı istemekteyiz şöyle ki;

   1- Hazır Beton Santralleri Ve Taşocaklarında Tesisin Kendi Parseli içinde Sağlık Ve Çevre Koruma Bandı; Tesislerin Çevre Ve Toplum Sağlığına Yapacağı Zararlı Etkileri, Kirletici Unsurları Esas Alınarak Parselin Çevre Oluşumu Ve Parselin Alanı Dikkate Alınarak, Ön Inceleme Kurulunca Oluşturularak Projesinde Gösterilir. 

2- Hazır Beton Santrallerinde Tesisin Etrafı Ses Ve rüzgâr Koruyucu Olarak En Az 3 M. Yüksekliğinde Ağaçlarla Veya Koruyucu Engel İle Çevrilecektir.

3- Hazır Beton Santralleri Ve Taşocağı Tesisleri Çimento Silolarında Toz Tutucu Filtre Sistemleri Bulunduracaklardır.

4- Hazır Beton Santralleri Ve Taşocaklarında Malzeme Fiili yerleşim Alanlarında Kurulmuş Olan Yerlerde Kapalı mekânlarda Depolanacak Ve Diğer Yerlerde Malzeme Üzeri Tozumaya Karşı %10 Nemde Olacak Şekilde Islak Tutulacaktır. Tesiste Üretilecek Malzeme Için Tse İmalat Yeterlik Belgesi istenecektir.

5-Hazır Beton Santralleri Ve Taşocaklarında Kurulu Gürültü Kaynağı aletler (Jenaratör, Kompresör Vb.) Kapalı mekânlara Konulacaktır.

6- Hazır Beton Santrallerinde, Tesis içindeki Yollar Beton Veya Benzeri Malzeme Ile Kaplanıp Sürekli Temiz Tutulacaktır.

7- Hazır Beton Santralleri Ve Taşocaklarında Toz Filtrelerinin Boşaltılmasında, Boşaltma Sırasında Nemlendirilmesi Yapılacak Ve Kapalı Sistemle Boşaltılacaktır.

8- Hazır Beton Santralleri Ve Taşocaklarında Beton Üretim Tesislerinden Kaynaklanan Emisyonların Havayı Kirletmemesi Için Her Türlü Tedbir Alınacaktır.

9- Hazır Beton Santrallerinde Trans mikserler Yollara Ve Santral Dışındaki mekânlara Artık Betonları Dökmeyecek Ve Temizlenme Sonrası Çıkan Yıkama Suları Arıtma Sistemine Bağlanacaktır. Mikser Araçlarının Dışının Ve Tozlanmış Sahaların Yıkanması Sonucunda Oluşan Atık Sular için Ve Mikser içindeki Kalmış Agrega’nın Geri Kazanılması için Tesise Çökertme Havuzları Veya Yıkama Tamburu Kurularak Geri Kazanma işlemi Yaptırılacaktır.    

                  
10-Hazır Beton Santralleri Ve Taşocaklarında Depolanan Malzemeler Yağmur Suyu Ve Yıkama Suları ile Tesis Alanı Dışına Taşınamaz. Yağmur Suyu Ve Yıkama Suyu Ile Taşınan Sular Kesinlikle Tesis Çevresini Kirletemez, Toprak Kirliliğine Neden Olamaz. Tesiste Çalışan Araçlar Tesisten Çıkmadan Önce lastikleri yıkanacaktır.

11-Hazır Beton Santralleri Ve Taşocaklarında Çalışan Personel Ve işçilerden Ortaya Çıkan Evsel Kullanılmış Suları, Varsa İski· 'Ye Ait Kanala Verilecek, Yoksa Sızdırmaz Fosseptikte Biriktirilerek Belirli Periyotlarla Bölgeden Uzaklaştırılacaktır. (İski· 'nin Belirleyeceği Noktada Kanalizasyona Vidanjörle Verilecektir.)

12- Hazır Beton Santralleri Ve Taşocakları Yol Güzergahlarında Çevreyi Kirleten Araçların Sorumluluğu işletici Firmalara Ait Olacaktır. Araçlardan Dolayı Çevre Tahribatı Ve Çevre Kirliliğinden Araç Sahibi, Kullanıcısı Ve Beton Santral Tesis Sahibi Sorumlu Olacaktır.

13-Hazır Beton Santralleri Ve Taşocaklarından Evsel Ve Endüstriyel Olabilecek Hiçbir Atık Suyun İski· Kolektörlerine Veya Yüzeysel Sulara (Dere, Göl, Deniz, Arazi) Deşarj Limitlerini Sağlamadan Verilemez. Aksi Halde Çevreyi Kirleten Tesislere 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ve Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri Doğrultusunda Yasal işlem Yapılacaktır.

Yerleşim Alanlarına Bir Kilometreden Yakın Yerlerde Beton Santralı Kurulamaz Ve Ruhsatname Verilemez. hükümleri olduğu halde hiçbir mevzuat ve kanuni şartları taşımayan beton santraline işyeri ruhsatı. Faaliyet belgesi, çed belgesi vs. RUHSATNAME nasıl verilmiştir verilmediği ise yıllardır nasıl çalıştırmış ve göz yumulmuştur. ayrıca bahse konu sanayi tesisi beton santrali üretimini artırarak blok kubbeler inşai  alanları 31/12/2017 imar barışı kapsamı dışında 2018 yılında yapılaşmalar yapmış tarafımızca defeaten şikayet müracatlarda bulunmamıza rağmen aynı şekilde  hiçbir yasal işlem yapılmamıştır .

  
   3194 sayılı imar kanununun 32. maddesinde kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapıya başlandığında ilgili idarece tespiti fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir yapı mühürlenir derhal durdurulur yapı tatil tutanağı tanzim edilerek yasal işlemlerin takibi yapılarak sonuçlandırılması akabinde yıkım işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmekte iken söz konusu kurum ve kuruluşlardaki görevliler hiçbir işlem tesisi gerçekleştirmemekle beraber sanayi tesisi daha da büyüyerek faaliyetlerini sürdürmektedir .yukarıda bahsettiğim hususlar dikkate alınarak yetkili kurum ve kuruluşlardaki sorumluların görevlerini yapmamasından dolayı devletimizin idari ve adli işlem tesis etmesini ve devletimizin kanuni tüm işlemlerini eşit hakkaniyet çerçevesinde yapmasını çevre halkı olarak önemle saygı ile istemekteyiz.” Dediler.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 00:33

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17