Ahlaksızlıkla Bir Yere Varamayız!

Ahlaksızlıkla Bir Yere Varamayız!

İslam yüksek ve kurtarıcı ahlak dinidir. İyi ve gerçek Müslüman ahlaklı ve faziletlidir. Ahlaksız ve faziletsiz Müslüman gerçek dindar değildir.

Namaz insanı fuhşiyattan ve ahlaksızlıktan korur.

Biri hem namaz kılıyor, hem de ahlaksızlık yapıyor, rüşvet alıyor, haram yiyor, gıybet ediyor, lüks ve israflı bir hayat sürüyorsa o sahte Müslümandır.

Müslüman cemaatlerin, fırka ve hiziplerin, grupların gündeminde Kur'an, Sünnet ahlakı bulunmalı ve halka devamlı olarak bunlar anlatılmalıdır.

Ahlak üzerinde durulmadan, ahlaklı Müslüman olmak için çalışılmadan kuru kuruya İslamcılık edebiyatı bizi kurtarmaz.

Son Van ve Erciş zelzelesinde yüksek İslam ahlakını sergileyebildik, uygulayabildik mi?

Japonlar Müslüman değil ama onlarda İslam ahlakı var.

Biz laf Müslümanıyız, bizde İslam ahlakı yok.

Olsaydı:

* Müteahhitler çürük çarık binalar yapmazdı.

* Onlar çürük binalar yapsaydı, belediyeler buna izin ve ruhsat vermezdi.

* Gönderilen yardım malzemesi yağma edilmezdi.

Bu ülke halkının çoğunluğu Müslümandır. Bu çoğunluk Kur'an, Sünnet, İslam ahlakı ile ahlaklı olsaydı bu memleket bugün ahlaki yönden kötü hale düşmezdi.

- Memleket kötü müdür?.. Sen ne sayıklıyorsun?

Evet çok kötüdür. Memleketi pislik götürmektedir.

Dünya temizlik ve şeffaflık anketlerinde Türkiye'nin notu 10 üzerinden 5'in altındadır, yani ahlak sınavını başarı ile verememiş ve sınıfta kalmışızdır.

Haram yeme yaygın haldedir.

Kur'anla, Sünnetle, icmâ-i ümmetle yasak ve haram olan riba genelleşmiştir.

Ben Kur'an, Sünnet ve Şeriat ölçü, kıstas, norm ve değerleriyle konuşuyorum:

* Bu ülkenin yeni Ceza Kanunu'nda zina artık suç değildir.

* Bu ülkede devletin resmî TC'li vesikalarıyla yasal karı satışı ve fuhuş yapılmakta, bundan KDV ve gelir vergisi alınıp bütçeye konulmaktadır.

* Buna karşı çıkması., nehy-i münker yapması gereken Müslümanlar bu utanç verici durumu protesto etmemektedir.

* Bu ülkede lüks, israf, sefahat korkunç boyutlardadır.

* Bu ülkede günde 4,5 milyon ekmek çöpe atılmaktadır.

* Bu ülke bir meyhane-i kübraya dönmüştür.

İslamın temel şartlarından biri de Ümmetin birlik içinde olmasıdır. Şu anda Ümmet yoktur, korkunç ve şeytanî bir parçalanma görülmektedir.

Türkiye Müslümanları Kur'an ve Peygamber (Salat ve selam olsun ona) ahlakı ile ahlaklı olmuş olsaydılar bugünkü zillet, esaret, zebunluk, rezillik olur muydu?

Birtakım eski radikal mücahitlerin bugün haram yiyici müteahhitler olması onların ahlaksızlığını ispata yetmez mi?

Beş vakit namaz büyük ölçüde terk edildi... Nâdir istisnâlar dışında imamlar namaz kılma memuru durumuna düşürüldü... Zekâtlar dine ve Şeriata uygun olarak verilmiyor ve sarf edilmiyor... Farzlar yapılmıyor, yasaklar açıkça ve küstahça işleniyor... Bin türlü sefahat (beyinsizlik) sergileniyor...

Müslümanlar ahlaklı olsaydı, bunlar olur muydu?

Müslümanlar ahlaklı olsaydı, zenginler lüks içinde yaşarken fakirler sürünür müydü?

Türkiye Müslümanları ahlakı ve faziletli olsaydı Erzincan Başbağlar köyü şehitlerinin kanları yerde kalır, katiller adaletin pençesinden kurtulabilir miydi?

Evet Müslümanların başını çeken büyükler devamlı olarak ahlaktan bahs etmeli, halkın ahlaklı ve faziletli olması için ne gibi hizmetler ve propagandalar yapılması gerekiyorsa onları yapmalıdır.

Bizi Masonlar, Dönmeler, Siyonistler, Kriptolar, Haçlılar bu hale getirdi diyenler yüzde 90 yalan söylüyor. Müslümanlar ahlaklı, faziletli, mürüvvetli, hamiyetli, muhlis ve mücahid olsalardı, ne dış düşmanlarımız, ne de içteki onların işbirlikçileri ve destekçileri bir şey yapabilirdi.

Ahlaklı ve faziletli Müslümanlar, dün bozuk ve kötü dedikleri düzenin veya sistemin haram ve necis rantlarına ve yağlı kemiklerine ve gelirlerine aç köpekler gibi saldırmazlar.

Biz Kur'an ve Peygamber ahlaklı ile mütehalli (ziynetli) olsaydık bugünkü zillete, esarete, zebunluğa duçar olmazdık.

Sen bu vatanda çoğunluğu oluştur ve vesayet altında yaşa... Ahlaklı ve faziletli Müslümanlar böyle bir rezilliğe tahammül ederler mi?

İsveç'te başörtülü bir kadın polis olabiliyor, vazifesini tesettür kıyafetiyle yapabiliyor ama Müslüman Türkiye'de bu mümkün değil. Kabahat de İslam karşıtlarınınmış... Siz kimi kandırıyorsunuz?

İslamın bir ahlak boyutu vardır. Biz Müslümanlar İslam, Kur'an, Peygamber, Selef-i Sâlihîn, her asırda yaşamış gerçek Müslümanların ahlakı ile ahlaklanmazsak bizim için izzet ve kurtuluş yoktur.

Dünya menfaati, para, makam mevki, şöhret, alkış, hubb-i riyaset için her haltı yiyen kimselerle bu bayrak yükselmez.

Ya İslam ahlakına ve karakterine sahip oluruz, ya da yıkılıp gideriz.

Mehmet Şevket EYGİ

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2011, 16:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner27

banner17