Maltepe Cem Evi, Ali Kılıç'tan yana dertli!

Maltepe Cem Evi ""Cem evlerimize sahip çıkmaya bekliyoruz." 27 yıl hizmet verdiğimiz mekanı bu halka çok görenlere karşı durmak elbette haktır ve karşıda duracağız."

Maltepe Cem Evi, Ali Kılıç'tan yana dertli!

Maltepe Cem Evi Yerel Basın ile, Cem Evinde kahvaltı da bir araya geldi. Cem Evi süreci hakkında basına ve kamuoyuna bilgi sunuldu.

MALTEPE CEM EVİNİN HALKA DUYURUSUDUR.
Maltepe Cem evi, 1992 tarihinden bu yana, Maltepe ilçe sınırları içinde hizmet vermekte olan tek kurumsallaşmış, 27 yıllık tek Cem evi ve tek alevi kurumudur. Cemlerimizi, cenaze hizmetlerimizi gerçekleştiren, gençlere alevi inanç ve öğretilerini öğreten, toplumun gerek dini gerekse sosyal beklentileri doğrultusunda çalışmalar yapan, alevi toplumunun çağdaş toplumun bir parçası olduğu gerçeğiyle hareket eden, bu amaçla alevi toplumunun demokratik, sosyal ve hukuki haklarını savunmak ve hak ettiği konumu kazanmasını sağlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaçla toplum yararına çalışan bir kurum olarak, bu toplumun sesi olmuş, gerektiğinde dik durmayı da bilmiştir. Toplumla bütünleşmiş, varlık sebebi o toplumu örgütlemek, beklentilerini savunmak, sesi olan Maltepe Cem evinin bu duruşu, kurumsal anlamda topluma karşı görevi ve sorumluluğudur. Amacımız binlerce yıldır, her tür baskı ve zulme rağmen var olmayı başarmış bu toplumu, inançlarıyla, değerleriyle yarına taşımak için bu toplumun her tür güce ve iktidara karşı örgütlüğünü sağlamak, ilkelerimizden taviz vermeden, özgün, kendi dinamikleriyle hareket eden, bağımsız bir kurum olabilmektir. Bilindiği üzere yeni Cem evimizin arazisi ANAP Belediye Başkanı Bahtiyar UYANIK tarafından tahsis edilmiştir. AK Parti Belediye başkanı Fikri KÖSE tarafından hafriyatı yapılmış ve temelleri atılmıştı. CHP Belediye Başkanı Mustafa ZENGİN tarafından, kendi başkanlık maaşının tamamını da katarak, alevi canların da büyük katkılarıyla 13 bin metre kare kaba inşaatı yapılmış ve çatısı kapatılmıştı. CHP Belediye Başkanı Ali KILIÇ geldiğinde ilk iki yıl hiç bir şey yapmamış, elini bile sürmemişti. Bu durumu biraz açalım; açıklık getirelim.
Bilindiği üzere Maltepelilerin çabalarıyla inşa edilen eski cem evi binamızda halkın katkılarıyla Cem Vakfı çatısı altında erkan hizmeti veriliyordu. Cem Vakfı hali hazırda sürmekte olan binamıza kaynak aktarmak yerine, Cem evimizin halkın katkılarıyla topladığı yardımların merkeze aktarılmasını istiyor. Bu duruma karşı çıkan yönetimleri azlediyordu. Ali KILIÇ’ın Belediye Başkanı olmasından önce yaşanan bu süreçte Maltepe’de oluşturulan bir platform Cem Vakfının halkı temsil etmediği gerçeğinden yola çıkarak, halkın doğrudan katılımın sağlandığı, daha demokratik usullerle seçilecek, halkın katılımıyla hizmetlerin yürütüldüğü, halka mâl olmuş bir Maltepe Cem evi ihtiyacı tanımlanmış. Bu amaç çerçevesinde Maltepe Cem evi derneği kurulmuştu. Eski Cem evi binamız halk eliyle bu derneğe teslim edilmişti. Son 5 yıl içinde, 1000’in üzerinde üyesiyle, üye olsun olmasın halkın katılımıyla faaliyetlerini sürdüren Maltepe Cem evi derneği, Halka mal olduğunu kanıtlamış, yetkinlik ve yeterlilik anlamında kendisini ispatlamıştır. Biz bu anlamda çekinik duran belediye başkanımızın, tarafsız kalmasını, hukuki bir dava süreci yaşandığından, siyasi kimliği ve beklentileri olduğu gerçeğiyle anlamaya ve algılamaya çalışıyorduk. Belediye Başkanı Ali KILIÇ, nihayet 2016 yılında Maltepe Cem eviyle müzakereye oturmuş, ''Ali aşkına, pir aşkına burayı bana bırakın bir yıl içinde yapıp size geri vereceğim'' demişti. O tarihte yönetimi oluşturan arkadaşlarımız onun bu ikrarına güvenerek, belediyenin Emek Caddesinde bulduğu ve bir yıllık kirasını verdiği, tadilatını yaptığı bir binaya, cenaze yıkama ve kasilhane işlemleri eski Cem evine yapılmak üzere 31 Mart 2017 de geçici yerine taşınmıştır. 4 Mart 2019 da belediyede yaptığımız bir toplantıda ''21 Mart Hz. Ali’nin doğum gününde kurbanlarımızı keselim, kısmi açılış yapalım, hizmetlere artık orada devam edersiniz'' demişti. Biz taşındık ama kurbanlar keserek yaptığımız açılışta belediye başkanımız Ali KILIÇ'ı ne yazık ki yanımızda göremedik. Meğerse üç yıl önce 8 Nisan 2016 da, 27 yıllık Cem evimizi önce, Maltepe Belediyesi ile hiç bir kurumsal bağı olmayan, başkanı bulunduğu Süreyya Paşa Vakfına devretmiş, vakıfta rant amaçlı olarak, belediyenin inşaat firması MATAŞ'a 25 yıllığına kiralamıştır. Bütün bu gerçeği Maltepe Belediye Başkanı Ali KILIÇ’ın başında olduğu, belediye şirketi MATAŞ’ın kaymakamlığa yaptığı ''Belediye mülkümüzü işgal ettiler '' şikayetinin, tatkikatında öğrendik. Anlayacağınız mülk belediyeden özel bir vakfa aktarılmış ve bize ikrarla söz verilen 27 yıldır kullandığımız ''cem evimizde '' işgalci olmuştuk ne hikmetse Kaymakamlığa yapılan bu şikayet, İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması kararı alındıktan sonraki ilk pazartesi yapılmıştı. Resmi belge oradadır, bakılabilir, zamanlama her nedense pek manidardır. Önceleri bir işletmeci bulacağını ve Cem evinin işletmesini o işletmeye bırakacağını söylüyordu. “Cem evi ibadethanedir, yapamazsınız” dedik. Vakıftan bahsetti, ''Bunlar kimlerse çıksın eteğindeki taşları döksün dedik'', Cevaben ''Yok böyle bir şey'' diyip yalanladılar. Öğrendiğimiz kadarıyla, Almanya’dan bir Alevi dedesi getirip, bir Vakıf kurma sürecine başlamışlar. Bu Cem evi, toplumun malıdır, halka mal olmuştur diyen kimi isimlerinde bu vakfın mütevelli heyetinde yer aldıklarını biliyoruz. Değişen neydi ki! bu arkadaşlar, fikirlerini ve duruşlarını değiştirmişlerdi. Bir toplumu, bir hizmeti ve en önemlisi Alevi erkanını hangi motivasyonla ve ne uğruna bölmeye çalışıyorlardı. Elbette Alevi toplumu bunun değerlendirmesini yapacak ve en güzel cevabı da verecektir. Maltepe Cem Evi, halkımızın katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı yapmış ve süreci değerlendirmiştir. Oluşturulan bir heyetle CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU'na gidilmiş, içinde bulunduğumuz süreç ve duruşumuz anlatılmış, Alevi toplumuna hizmet verdiğimiz bir binada nasıl işgalci konumuna düşürüldüğümüzü, kaymakam ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, yarın öbür gün bir şekilde kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelebileceğimiz de aktarılmıştır. Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU da cevaben "Belediyelerin görevlerinin tanımlı olduğunu, bir cem evinin iç işlerine karışmak gibi bir görevinin olmadığını belirtmiş. Cem evlerinin bir ibadethane olduğunu, belediyelerin ibadet hanelerde temizlik, onarım çevre düzenlemesi v.b. hizmetlerde bulunabileceğini belirtmiştir. Kendisinin bu konuyla bizzat ilgileneceğini, toplumla kolluk güçlerinin karşı karşıya gelmesi gibi bir durumun söz konusu bile olamayacağını belirtmiştir."


MALTEPE CEMEVİ DERNEĞİ OLARAK BİLMENİZİ İSTERİZ Kİ!


1-Direk halkın katılımıyla Erkan hizmetlerinin yürütüldüğü, yönetimin halk tarafından belirlendiği, topluma mal olmuş bir kurum olarak Maltepe Cem evi, mütevelli heyetinde otuz- kırk kişinin olduğu, bu haklarının miras yoluyla çocuklarına aktarıldığı bir vakıfa devr edilemez.Biz erkan olarak buna razı gelemeyiz. Alevi toplumu olarak kurumumuza sahip çıkacağımızı, bu amaçla her tür bedeli ödemeye hazır olduğumuzu bildiririz.


2-Cem evlerimiz sadece ibadet hanelerimiz değil, toplum olarak temel hukuki, sosyal ve siyasi haklarımızı talep etmek üzere örgütlendiğimiz kurumlardır. Bu anlamda Cem evleri alevi toplumunun var olmasında temel unsurlardır. Tüm siyasi kimliği ve varoluş sebebi budur. Özgündürler, baskı ve etki altına alınamazlar, bağımsızdırlar. Hiç bir siyasi partinin ya da belediye başkanının arka bahçesi değildir. Kurum dışından gelecek siyasi etki ve dizayn etme çabaları kabul edilemez


3- Cemevlerimiz öncelikle itikat sahibi insanların inançları ve beklentilerine cevap veren ibadethanelerdir. Alevi inancını, güçlüye karşı zayıfı, zalime karşı mazlumu karuyan, gözeten serçeşme kültürünü yarınlara taşımak temel amacımızdır. O sebeple alevi cem evlerine bir ticari işletme gözüyle bakan anlayışları kınıyoruz. Özelde Maltepe Cem evi ve genel tüm Cem evlerine karşı ticari ya da siyasi beklentileri olan anlayışlara karşı mücadele edeceğimizi bildiririz.


4-Cem evleri halkındır, halka malolmuş kurumlardır. Yönetim kurulumuzla, dedelerimizle, hizmet erenlerimizle tüm canlarımızı cemlerimize çağırıyor, Cem evlerimize sahip çıkmaya bekliyoruz.


5-Maltepe Cem evi, beş yıldır her tür dini ve sosyal hizmetlerini, 1000 aşkın üyesi ve üye olmayan halk eliyle yürüten, bu konuda yetkinliğini, yeterliliğini ve samimiyetini kanıtlamış bir kurumdur. Küsmeden, küstürmeden, siyaseti ve siyasi gelecek beklentilerini bir kenara bırakarak gelen tüm canlarımızı kucaklamak arzusu ve beklentisi içindeyiz.
6- Erkan yolunda 27 yıldır hizmet veren Maltepe Cem evi, beş yıldır Maltepe Cem evi derneğimiz eliyle yönetilmektedir. Hizmet verdiğimiz binanın tüm kullanım haklarına talibiz. Biz halkız ve aslolan halktır. 27 yıl hizmet verdiğimiz mekanı bu halka çok görenlere karşı durmak elbette haktır ve karşıda duracağız.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019, 01:15

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17