banner36

Yeni Dünya'ya doğru!

Dünya yeniden Yeni Dünya’ya doğru yol alıyor.
Tarihçiler; Orta çağ Avrupası’ndan İstanbul’un fethi, Rönesans gibi etkenlerle modern
Avrupa'ya geçiş olarak sayarlar. Orta çağ Avrupası’nın ise şöhreti o
dönemde Avrupa’nın pislik sokakları, sokaklardaki veba
hastalıkların yaygınlığı gibi insanlık dışı yaşamın hüküm sürdüğü
coğrafyada cahillik o kadar ileri seviyedeydi ki vebanın sebebi
olarak kara kediler görülmüş, koskoca kıtada kısa sürede kara kedi
vahşeti yaşanmıştır. Kara kediler yok olduktan sonra da veba
varlığını sürdürmeye devam edince bu sefer kıtadaki cadılar;
Vebanın sebebi olarak gösterilmiş ve meşhur cadı avı başlamıştır,
cadılar da kara kedilerle aynı hazin sonu yaşamış ve vahşice
öldürülmüşlerdir. İstanbul’un fethi ile beraber orta çağın kapanmış
olması sadece bir imparatorluğun yıkılmasından sebep değildir,
Bizanslı bilim sanat ve iş insanlarının İstanbul’dan İtalya'ya giderek
orada Rönesans hareketini başlatmış olmaları da pek tabi Avrupa’yı
karanlık çağdan modern çağa aktarmıştır. Bu birincisidir yeni dünya
deyimine sebep olan hikayelerin.
***
Fransız İhtilali, Sanayi devrimi ve bunların neticesinde doğan
ihtiyaçların karşılanması temelinde (her devletin savaşa girmiş olma
sebebi farklı olsa da) başlayan Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında
modern savaş tekniklerinin kullanılmaya başlanmış olması, modern
savaş teknikleri ile toplumlarda siyasi değişimler başlamıştır. Küçük
devletler kurulmaya başlanmış ve bu devletleri yönetenler de
demokrasi denilen bir sistem ile belirlenmeye başlamıştır. Bu da
ikincisidir yeni dünya düzeni deyimine sebep olan hikayelerin.
Hitler’in tüm Avrupa kıtasını tehdit eden varlığına karşılık Sovyetleri
gözüne kestirmiş olarak o topraklara ilerlemesi ve birinci dünya
savaşı sonrası yapılan antlaşmalardaki ihtilaflar neticesinde
dünyanın birbirinden çok uzak coğrafyalarda müttefiklerin birbiriyle
savaştığı bu savaş sonrasında Avrupa; Adolf Hitler’den kurtulmuştur
fakat Sovyetler Birliği’nin süper güç olmasıyla Batı devletleri ağırlıklı
olmak üzere Sovyetlere karşılık NATO kuruldu. Varşova Paktı ve
NATO iki kutuplu bir dünya düzenini getirdi ki bu da üçüncü sebeptir.
***
Yeni dünya düzeni deyimine sebep olan hikayelerin. Dünya’yı
satranç tahtası görüp şah mat denemelerine girişen ülkelerin
ekonomik, askeri ve petrol-sanayi-teknoloji temelli mücadeleleri ile
toplumlarda sürekli yeni dünya düzeni konuşuluyorduysa da 2019
Aralık ayında Çin’de bir pazarda ortaya çıktığı düşünülen Covid-19
yani yeni tip Koronavirüs pandemisiyle dünya müthiş bir kırılma
yaşıyor. Bu pandemiyle mücadele bittikten sonra bir çok ülkenin
arasındaki antlaşmaların bozulacağı, birçok devlette yönetimlerin
değişeceği belki de bazı ülkelerde rejimlerin değişeceği bir gerçek olarak kenarda duruyor
YORUM EKLE

banner17