Ortak akıl; İstişare

İnsanı başarılı kılan ve huzurlu bir hayat sürmesine vesile olan şeylerden biri de hiç şüphesiz ki istişare etmesidir. İstişare; fikir danışma en güzeli, en doğruyu bulma hususunda fikir teattisinde bulunmaktır. İstişare, ortak akıl demektir. "Bir elin nesi var, iki elin sesi var." "Akıl, akıldan üstündür." "Birlikten güç doğar." "Danışan dağı aşar, danışmayan düz yolda şaşar." sözleri birlikte karar almanın, istişare etmenin ne kadar önemli olduğunu ifade eder.

*
İstişare mânâsına gelen Şura suresinde ve Âli İmran suresi 159. ayette istişare etmenin önemi anlatılmaktadır. Hz Peygamber de, başta ailevî konular olmak üzere birçok konuda sahabesi ile istişare ederdi. Mesela; Bedir, Uhud ve Hendek savaşları öncesinde nasıl bir savaş taktiği gütmeleri gerektiği konusunda ashabı ile istişare etmiş ve savaş sonucunda esir düşenler hakkındaki kararı da yine böyle bir istişare neticesinde karara bağlamıştır.
*
Türk toplumunda geçmişte de istişareye önem verilirdi. Han'lar, Kaan'lar ve sultanlar; toy, kurultay veya meclislerde meseleleri karara bağlanır ve ortak akıl üzere ferman çıkarılırdı. Bugün bizler de özellikle aile arasında istişareye önem vermeliyiz. Eşler arasında ebeveyn ve çocuklar arasında zaman zaman aile meclisi oluşturulmalı, önemli kararlar istişare ile bu meclisten çıkarılmalıdır. 
*
İstişarede; rahmet ve bereket vardır, karşımızdaki insana gösterilen güvenin, ona verilen değerin bir göstergesidir istişare. Fikir birliğinde olmaya çalışan ve kararlarını istişare ile alanlar kolay kolay yanılmazlar. İşte böyle bir ortamda da huzur olur, başarı ve bereket olur...
*
Aile bir okula benzer. Çocuklar bu okulun öğrencileri, anne ve babada öğretmenleridir.  Kendine verilen fıtrat ile evin babası aynı zamanda bu okulun idarecisidir. "Her zaman benim dediğim olur." "Senin ne düşündüğün benim için önemli değil..." yaklaşımında bulunan ev reisi bu davranışıyla karşısındaki insanlara değer vermediğini göstermekle birlikte, yanılma payı da çok yüksek olacaktır. Halbuki kişi eşiyle her daim istişare halinde olmalıdır. Çocuklarının eğitimi hususunda ve evlenme çağlarında onlarla istişare halinde olmalıdır. Çocuk da başta evlilik olmak üzere her hususta tecrübe sahibi anne babasına başvurmalı, onlarla istişare etmelidir. 
*
Eski zamanda çok küçük yaşta bir kızın bir başkasına "beşik Kertmesi" ile söz verilmesi, nikahlanması ne kadar yanlış ise, zamanımızda bazı çocukların anne ve babanın fikrine danışmadan birine evlilik teklif etmesi veya yapılan evlilik teklifini onlarla istişare etmeden kabul etmesi de  bir o kadar yanlıştır. 
*
Teknoloji devrimi neticesinde internet, cep telefonu ve televizyon gibi aygıtların çıkması, sosyal medyanın çok yaygın hale gelmesiyle insanlar olabildiğince dünyevîleşti ve herkes ferdî bir hayat sürmeye başladı. Bütün bunların sonunda insanlar birbirlerini yalnızlığa itti.
*
Kurulan yuvalar da aile arası muhabbet bağı zayıfladı, bu da tabii ki aile arasında huzursuzluğa sebep olmaya başladı. Günümüzde yapılan bir araştırmaya göre maalesef evlenen her 5 çiftten birinin,  evliliklerin ilk 2 yılında boşandıkları bir gerçektir. Bu da bize "ailenin düşünce gücü" olan istişarenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
*
Osman Gazi'nin doğru kararlar alması hususunda Şeyh Edebali'nin sözleri çok önemlidir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Akşemsettin hazretlerinin istişarelerine kulak vermesi ile Hz Peygamberin methü senâsına mazhar olmuştur. Avrupayı titreten Kanuni Sultan Süleyman'ın, Ebussuud Hz.lerine danışmadan ve ondan fetva almadan hiçbir karar almamış olması da bize istişarenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir, öyle değil mi?...
YORUM EKLE

banner17