İSMEK YÖNETİM MERKEZİ adres ve iletişim Bilgileri

Akşemseddin Mahallesi Vatan Caddesi No: 6(Historia AVM Yanı) Fatih / İstanbulTel:0212 531 01 41 (pbx) ismek@ismek.org

İstanbul...

İSMEK YÖNETİM MERKEZİ adres ve iletişim Bilgileri

Akşemseddin Mahallesi Vatan Caddesi No: 6
(Historia AVM Yanı) Fatih / İstanbul
Tel:0212 531 01 41 (pbx) ismek@ismek.org

İstanbul Meslek Edindirme Kursları
1996 yılından günümüze birçok kursiyer yetiştirmiş, birçok yeniliğe imza atmış olan İsmek başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.Biraz araştırma yaptım ve İsemk’in nasıl bir oluşum olduğunu, hedeflerini, neler yaptığını, şimdiye kadar kaç kişiye umut olduğunu istatistikî veriler ışığında sizlerle paylaşmak istedim…

İSMEK İstanbulluların;
kişisel birikimlerini yükseltmek,
mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek,
kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlarını artırmak,
pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olmak,
gelir elde etmelerine katkıda bulunmak,
istihdam edilebilirliklerini artırmak,
vb. amaçlarla kurulmuş, örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim organizasyonudur.

Tarihçesi
İSMEK, 1996 yılında, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN döneminde bir sosyal doku projesi olarak faaliyetlerine başlanmıştır.

İlk yıl 3 kurs merkezinde, 3 branşta, 141 kursiyerle başlayan eğitimler, 2008-2009 eğitim dönemi itibariyle İstanbul’un 38 ilçesinde, 218 kurs merkezinde, 123 branşta, 230 bin kursiyere ulaşmıştır. İSMEK eğitimlerinden bugüne kadar 810 bini aşkın İstanbullu yararlanmıştır.

Bu haliyle birçok üniversitenin öğrenci sayısından daha fazla sayıda kursiyere sahip olan İSMEK, gerek kursların ve katılımcıların sayısı, gerekse eğitim branşlarının çeşitliliği ve bu eğitimler sonunda ortaya konan kaliteli ürünlerle adeta Türkiye’nin en büyük “halk üniversitesi” haline gelmiştir. Bugün İSMEK, ülkemizde olduğu kadar bütün dünyada da model olarak kabul edilen bir kurum konumundadır.

Eğitim İlkeleri
İSMEK, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen ilkelerle eğitimlerini sürdürür.
Bu ilkeler arasında;

Herkese açıklık: Herkesin yararlanabileceği biçimde yürütülür ve özel eğitim gerektiren bireyler için özel önlemler alınır.

İhtiyaca uygunluk: Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Süreklilik: Bireylerin hayat boyu yararlanabilecekleri biçimde düzenlenir.

Planlılık: Kalkınma planları hedeflerine uygun şekilde; eğitim-öğretim, üretim, insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınır.

Yenilik ve gelişmeye açıklık: Programlar; öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ders araç-gereç, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, çevrenin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir.

Gönüllülük: Bireyin ve toplumun çalışmalara isteyerek katılımları esas alınır.

vb. bulunmaktadır.

Sosyal Fonksiyonları
İSMEK eğitimleri, İstanbulluların içindeki yetenekleri keşfedip ortaya çıkarmakta, istihdam edilebilirliklerini artırmakta, farkındalıklarını ve birikimlerini zenginleştirmekte, üretip gelir elde etmelerine imkan hazırlamaktadır.

Kursiyerlerimizi rehabilite eden, yalnızlıktan kurtaran, dostluklar kurdurarak sosyal bir çevre edindiren, özgüven kazandıran kurs merkezlerimiz birer kültür mozaiği olması açısından da önem taşımaktadır.

Eğitimlere katılan gruplar, İstanbul’un kozmopolit yapısını yansıtmakta, yaş, din, dil, ırk, uyruk, eğitim düzeyi, cinsiyet, meslek, statü vb. hiçbir ayrım gözetilmeden pek çok insan kurs merkezlerinde bir araya gelmektedir. Bu ortamlarda kültürel paylaşım ve etkileşim en üst şekilde gerçekleşmektedir. Bu açıdan İSMEK eğitimleri, toplumsal barışın korunup geliştirilmesi hususunda çok önemli fonksiyonlar icra etmektedir.

Hedef Kitlesi
Dünya genelinde yetişkin eğitiminin profi li, toplumlara ve katmanlarına göre hayli çeşitlilik göstermektedir. Ülkemizdeki en yaygın yetişkin eğitimi kurumu olan İSMEK’in hedef kitlesi de oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Kursiyerlerimiz arasında;ev kadınları, genç kızlar ve erkekler, işsizler, halen bir işte çalışanlar, okuma yazma bilmeyenler, özürlüler, mahkumlar, yaşlılar, emekliler vb. toplumun her kesiminden insanlar bulunmaktadır.

Örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış kursiyerlerimizin yanında bu kurumlardaki eğitimlerini en üst düzeyde tamamlamış olanlar da İSMEK eğitimlerini tercih edebilmektedir. İSMEK’te eğitim alabilmek için 16 yaşını doldurmak gerekmekte, üst yaş sınırı ise bulunmamaktadır.

Faaliyet Alanları
İSMEK, ücretsiz olarak verdiği sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra; sergiler, seminerler, sempozyumlar, fuarlar, yayınlar, yarışmalar, panel-konferans vb. organizasyonlar gerçekleştirmektedir.
Yasal Dayanakları ve Müfredatı

İSMEK, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7/v maddesinde belirtilen:

“Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” hükmü ve,

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetmelik esaslarına göre eğitim vermektedir. 5393 sayılı belediyeler kanunu ve Eğitim Müdürlüğü’nün yönetmeliği çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği (İl Halk Eğitim Başkanlığı)’nin imzaladıkları protokol çerçevesinde eğitimler sürdürülmektedir. Dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikler ile belirlenmektedir.
Eğitim Süreci ve Sertifika

Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış her İstanbullu İSMEK kursiyeri olabilmektedir. Buna göre İSMEK’te kursiyer alt yaş sınırı 16’dır. Üst yaş sınırı ise yoktur. Kayıtlar her yıl Eylül ayında yapılmakta; dersler Ekim ayında başlamaktadır. Haziran ayında ise eğitim dönemi sona ermektedir. MEB’in belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3,5 aydan 10 aya kadar süren eğitimlerin yanı sıra bazı branşlarda bir sonraki dönem de devam eden tekamül kursları verilmektedir.

Branşın kredisini dolduran ve başarılı olan kursiyerlere, MEB onaylı Kurs Bitirme Sertifikası, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen kursiyerlere de Kurs Katılım Belgesi verilmektedir.

İSMEK’in vermiş olduğu MEB onaylı kurs bitirme belgeleri bütün Türkiye’de geçerlidir. Ayrıca bazı branşlarda uluslararası akreditasyona sahip yabancı kuruluşlarla işbirliği yapılarak ülkemiz dışında da geçerliliğe sahip sertifika verilmeye başlanmıştır.
Verilerle İsmek

1996 yılında 3 kurs merkezinde, 3 branşta, 141 kursiyer ile eğitimlerine başladı. 12 yılda toplam 810 bin İstanbulluya hizmet verdi. Geçtiğimiz eğitim döneminde 230 bin İstanbulluya eğitim verdi. Toplam 218 kurs merkezinde, 123 branşta eğitim veriyor. Şu an 154 bin İstanbullu İSMEK ’ ten eğitim alıyor.

Böyle kıymetli bir oluşumun temellerini attığı için Değerli Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ a, ve bu yapıyı şu andaki konumuna getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Kadir TOPBAŞ’a Teşşekkürü bir borç biliriz…


İsmek’te öğretmenlik yapma şartları
İsmek’te öğretmenlik yapmak için şartlar oldukça merak edilen bir konu. İsmek İnsan Kaynakları Yetkilileri’nden aldığımız bilgilere göre;

Öncelikli olarak yüzden fazla branş olduğu için ve her branşın kendine özgü şartları olduğu için bu konuyu burada tam olarak anlatmak mümkün değil. Yine de genel hatlarını şu şekilde ortaya koymak mümkün:

* Birçok branşta adayların branşıyla ilgili üniversite mezunu olması gerekiyor.
* El sanatları branşlarında üniversite mezunu olmak ya da konuyla ilgili meslek lisesi mezunu olmak ya da lise mezunu olup branşıyla ilgili bir kurstan (MEB onaylı en az 800 saatlik) sertifikası olmak gerekiyor.
* İngilizce, Arapça, Bilgisayar gibi branşlarda da üniversite mezunu olmak ya da kurs sertifikası gerekiyor.
* Türk İslam sanatları branşında da aynı şekilde üniversite mezunu olmak ya da kurs sertifikası gerekiyor.

Bunlar örnek olarak yazdığım branşlar. Şunu hatırlatayım ne olursa olsun lise mezunluğu şart. Yukarıda yazılanlar yeterli gelmezse İsmek’in 0.212.531 01 41 numaralı telefonunu arayıp İnsan Kaynakları bölümünden kendinizle ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Önemli Not: Aşağıya yazacağınız kendinizle ilgili yorumlar İsmek’e ulaşmamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2011, 21:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Münevver öztürk
Münevver öztürk - 6 yıl Önce

Herşey çok güzell fakat yeterli gelmiyor.. Kurs kurs dolaşıyorum kendime bir yer bulabilmek için ben idareci olmaya ve ismek te aktiv yer almayı istiyorum.Allahıma şükürler olsun bir işim var fakat kanseri yendikten sonra daha faal olmak bana göre yardımlarınızı bekliyorum...derdim para değil

meymene yurtseven
meymene yurtseven - 4 yıl Önce

Merhaba. 2004 den bu seneye kadar ismekteyim. Merter ve Osmaniye de kayitli bircok bransa gittim. Misafir olarakta bulunduklarim odu. Lakin Mrterdeki el sanatlari branslari kaldirmaniz beni ve yuzlerce mahalleli bayanlari uzdu. Cok rica ediyoruz eski branslarimizi geri istiyoruz. Sevgilerimle.

Güllü bozyurt
Güllü bozyurt - 6 yıl Önce

Is Mekin matbaa kursları varmı anadolu yakası Pendik te bilgi verebilirmisiniz.

SIRADAKİ HABER

banner27

banner17