banner36

Ahmet Karakış "Sayın Altınok Öz 8 yılda 1 Milyar 850 Milyon TL.'yi nereye harcadı?" diye sordu.

Kartal Belediyesinin bütçesi 506.000.000.TL

banner10

Kartal Belediye Meclisi 20 Ekim 2017 Cuma günü Ali Ekber Şahin başkanlığında toplandı.

Mecliste konuşma yapan Ak Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Ahmet Karakış “Bu kadar atmasyon bütçe hazırlanmaz. Elinizi vicdanınıza koyunuz. Sayın Altınok Öz 8 yılda 1 Milyar 850 Milyon TL. bütçe harcamış. Bunun karşılığında 1 yapılan kültür merkezi yok. Bir spor salonu görüyor musunuz? Bir kütüphane, bir konferans salonu görüyor musunuz? Sosyal tesis, yüzme havuzu görüyor musunuz? Yani bu eleştirilerimizde haksız mıyız arkadaşlar. Ne görüyorsunuz? Çok amaçlı çadır! Prefabrikten kreşler! Arkadaşlar bunda sizlerin vebali var. Bizlerin de vebali var. Çoğunuzun da benim gibi düşündüğünüzü biliyorum. Sonuç olarak bu bütçenin abartılı hazırlanmasından dolayı kabulünü uygun bulmuyoruz. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.” Diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İşte Karakış'ın o konuşmasının ayrıntıları;

2018 yılı gelir gider bütçesini inceledik ve bununla ilgili düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli meclis üyeleri geriye dönük baktığımızda 2014 yılından beri bütçe ile ilgili eleştirilerimizi yapıyoruz. Maalesef hiçbir düzelme olmuyor. Gelinen nokta başarısız bir belediye yönetimi ve 350 milyonluk mali yük. 
 
A- GENEL İLKELER LE İLGİLİ TESPİTLER:
 
1_Bütçe tekliflerinin 5018 sayılı kanunun öngördüğü ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmalı.
 
2-Bütçelerini hizmet öncelikli ve önceki yılla harcamaları dikkate alınarak hazırlanmalı.
 
3- Bütçe teklifleri hazırlanırken yılsonu tüketici fiyatları endeksleri artışları dikkate alınmalıdır. 
     
     Kartal Belediyesinin bütçesi bu kriterlerin hiçbirisine uymamaktadır. Yapılan incelemede bu talimata göre 2016 yılı için %5,5 2017 yılı için %5 ve sonraki yıllar için bu rakam esas alınacaktır denilmektedir. Oysa 2016 yılı bütçesi 344.000.000. TL ve yıl sonu gerçekleşmesi ise 309.428.452.26.TL iken 2017 bütçesi 418.000.000.TL olarak hazırlanmış ve yıl sonu harcamasının 346.000.000.TL olacağı öngörülürken, 2018 yılı için yeniden değerleme katsayısının da % 3.83 olduğu tarafınızca da kabul edilmiş olmasına rağmen 506.000.000.TL LIK  bütçe ile % 46 talimat dışı artış yapılmıştır. Buda göstermektedir ki Bütçe hazırlama ve uygulama talimatları ile Vergi usul kanunu dışında hazırlanmıştır.
 
     1- Gider yerleri dikkate alınarak hazırlanan tabloya göre tespitlerimiz;
 
 

GİDER YERLERİ                2017 BÜTÇE ÖDENEGİ                 2018 BÜTÇE ÖDENEGİ
 Müdürlükler
___________________            ______________________              _______________________  
 
1-Özel Kalem Md                                  9.327.412                                             9.339.876
2-Sivil Savunma Md                                 623.436                                                419.732
3-İnsan Kaynakları ve Egt                 5.606.007.41                                          64.287.003
4-Saglık İşleri Mdlügü                           9.874.458                                             9.853.331
5-Bilgi İşlem Md                                  18.048.192                                           16.119.988
6-Teftiş Kurulu Md                                   691.041                                                746.450
7-İç Denetim Birimi                                 385.400                                                418.712
8-Strateji Geliştirme Md                           596.253                                                497.441
9-Hukuk İşleri Müdürlügü                     3.124.296                                             3.315.133
10-BsınYayın ve Halk İşl Md                3.504.553                                             4.677.119
11-Çevre Koruma ve Kont Md                 849.813                                             1.205.291
12-Destek Hizmetleri Md                93.752.056.02                                     57.075.070.49
13-Emlak İstimlak Md                     20.762.831.17                                     22.593.893.20
14-Fen İşeri Md                                    70.430.049                                           87.310.027
15-İmarcılık ve Şehircilik Md                3.218.711                                        3.324.320.58
16-Kreş Md                                            3.416.563                                             4.875.430
17-Kültür ve Sosyal İşl Md                    8.336.226                                           12.486.926
18-Mali Hizmetler Md                    55.360.329.40                                       59.521.511.73
19- Park ve Bahçeler Md                      17.385.523                                           29.472.881
20-Plan Proje Md                                   2.023.150                                              2.091.649
21-Ruhsat Denetim Md                            633.377                                                  731.095
22- Sosyal Yardım İşler Md                13.958.804                                             19.892.030
23-Temizlik İşl Md                              52.162.602                                             64.415.751
24-Deprem Dönüşüm ve Yap Md          3.811.918                                              4.179.580
25-Yazı İşleri Md                                   2.601.139                                              3.065.536
26-Zabıta Müdürlügü                           11.614.256                                            12.386.165
27-Veteriner İşl Md                                1.861.719                                              2.300.248
28-Etüt ve Proje Md                               3.217.987                                              3.096.831
29-Huzurevi Md                                        685.898                                              6.300.979
                                                            ____________                                      ____________
 
         TOPLAM                                  418.000.000                                            506.000.000

 
     Tabloları incelediğimizde Müdürlükler arası ödenek dağılımında iş akışı, iş yükü ve buna dayalı olarak önceki yıl ve yıllar faaliyet giderlerine bakılmaksızın ödenek dağıtıldığı görülmektedir. Örneğin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ödeneği önceki yıla göre 11 kat yani % 1100 oranında artırılırken Destek Hizmetleri Müdürlüğü ödeneği %65 oranında azaltılmıştır. Huzur Evi Md. lüğü ödeneği 9 kat artışla rekor kırmaktadır.
 
 
Buda gösteriyor ki bütçenin organizasyonel yanı, yani Gider yerleri bakımından da gayri ciddi hazırlanmakta, 2009 dan beri devam eden görev ,yetki ve sorumlulukta ki sorunlar artarak devam etmektedir.
     Şekli gibi gözüken bu sorunlar görevdeki başarısızlığın ve faaliyetler sonucu oluşan zararında aynasıdır. Bu da gösteriyor ki 2018 yılında zararla sonuçlanacaktır.
                     
 
2_ Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre hazırlanan 2018 yılı Bütçesinin dağılım tablosu aşağıda gösterilmiştir
 
 

KODU          AÇIKLAMA                    2017 Harcama Tahmini               2018 Bütçe Teklifi      %
 
01       Genel Kamu Hizmetleri              144.677.497.38                     219.794.935.22          %52
                 
02       Savunma Hizmetleri                           223.983.79                                419.732           %87
 
03       Kamu Düzeni ve Güvenlik            11.967.425.39                           12.386.165           %4
 
04       Ekon İşler ve Hizmetleri               39.742.758.67                       90.634.347.58           %128
 
05       Çevre Koruma Hizmetleri             60.801.842.97                            65.621.042           %8
 
06       İskan ve Toplum Refahı Hiz         46.954.898.44                        31.961.953.20          -%68   
 
07       Saglık Hizmetleri                            6.138.499.08                             12.153.579         %98
            
08       Dinlenme Kültür ve Din Hiz         24.302.640.66                             41.959.807         %73
            
09       Egtim Hizmetleri                             5.495.278.58                               4.875.430         -%12
 
10      Sosyal Güvenlik Hizmetleri             6.069.889.49                             26.193.009         %432
                                                              ____________                      ___________            ______
                                                                346.374.714.44                           506.000.000         %46

 
Yukardaki sunulan tablo detaylı incelendiğinde, Önemli Kalemlerden dikkati çekenler;
 
04-Ekonomik işler ve Hizmetler yaklaşık gerçekleşme 40.000.000 iken ödeneği 91.000.000ne fırlamış ki olağan üstü atmasyon olmuş, bunun 77.000.000 TL’si sermaye gideri yani yatırım ödeneğidir. 2009dan-2018 e on yıldır halen iki önemli yatırımı bitiremeyen bir belediye için %128 lik artışla ödenek önermesi oldukça komik oluyor. Hüsnü Bey Cevizli Kent Meydanı 2015 yılında başladı Haziran 2018’de biteceğini söyledi. Bu proje 2012 bütçesine 4.500 milyon ödenek konarak başladı 2017 de bitecekti. Uğur Mumcu Kent Meydanı’da aynı durumda. Yıllardır konuşuyorsunuz yaptığınız sadece Kartal halkını kandırmak.
 
 
 06- İskan ve Toplum Refahı hizmetlerinde geçmiş yıllarda %68 lik bir düşüş var. Oysa Belediyecilik hizmetinin aslı Toplum Refahı değil mi, Her Belediyenin amacı ve her türlü söyleminizde toplumun refahını sağlamak değil mi, siz toplumun refahı denince sadece eğlenmeyi sayıyorsunuz.
 
09-Egitim Hizmetleri geçen yıla göre %12 lik bir düşüş olmuştur. Eğitime değer vermediğinizin bir göstergesidir. 25 okulun boyanmasına işçi desteği vermişsiniz ballandıra ballandıra onu anlatıyorsunuz. Biraz diğer belediyelerin eğitime destek anlamında neler yaptıklarını incelemenizi tavsiye ederim. 
 
Böyle hazırlanan bütçe uygulaması da elbette ki zararla sonuçlanır. 9 yılda belediyeyi batırdınız. 2008 Kesin Hesap Raporlarına göre borçsuz aldığınız belediyeyi 2016 kesin hesap raporlarına göre 232 milyon kısa ve uzun vadeli borçları 118 milyon tahsili mümkün olmayan KDV ile 350 milyonluk mali yük getirdiniz.
 
3- Ekonomik sınıflandırmaya göre yılsonu harcamaları ile 2018 bütçe rakamları kıyaslanması aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.
 
 

KODU        AÇIKLAMA             2017 Harcama Tahmini      2018 Bütçe  Teklifleri       %
 
01              Personel Giderleri               49.846.234.65                     53.815.751             %8
02              Sos Güv Kur Dev Pr             7.004.427.44                       7.891.399             %13
03              Mal ve Hizmet Gider        170.878.583.75              243.864.967.20             %43
04              Faiz Giderleri                           10.000.000                     10.500.000             %5
05              Cari Transfer                       10.596.436.75                 24.111.555.07             %128
06              Sermaye Giderleri               92.049.031.85                   123.600.000             %34
07              Sermaye Transferi                      6.000.000                       6.000.000               -
09              Yedek Ödenekler                 ____________                36.216.327.73            ____
                                                              ____________                  _________              ______  
                                                              346.374.714.44                  506.000.000                       

 
 
 
Ekonomik Sınıflandırma Tablosuna göre dikkat çeken hususlar:
 
 
03- Mal ve Hizmet Alımları içinde Bina, araç ve Makine kira giderleri ile Taşeron giderleri ağırlıklı olarak sarf gideri olduğu görülmektedir.
 
 
04- Faiz gideri olarak gösterilen 10.500.00. TL lık giderde 2018 yılının da borçlanmalarda artış olacağının ve borçlanmanın devam edeceğinin göstergesidir. Halbuki Sn Altınok Öz biz borçlarımızı ödüyoruz, borçlarımız azalıyor demişti. 10.500.00. TL lik faiz giderleri bunun aksini söylüyor maalesef belediye başkanı bu kürsüden Kartal Halkına yalan söylemiştir.
 
05- Cari Transferlerdeki 14.495.675.TL lık gider asker aileleri ile yardıma muhtaç aile ve öğrencilere yapılacak nakdi yardımı göstermektedir. Bunun bütçeye oranı ise %2,9 gibi çok düşük seviyedir. Buda sosyal demokratlığın sadece dilde kalacağının göstergesidir. Her zaman söylüyor ve söylemeye devam edeceğiz. AK Parti döneminde sosyal yardımların bütçeye oranı %10.7 iken bugün bu oran % 2,9 düşmüştür. Gerçi Sn Altınok Öz bu kürsüden sosyal yardım yapmak belediyenin görevi değildir demişti. Peki Kartal Belediyesinin görevi ne heykel yapmak mı?  Kartal kamuoyunun taktirlerine sunuyorum.
 
06- Sermaye Giderleri; bilindiği üzere Meclisimizin 05.06.2017 tarihli gündeminde Yatırım Programı olarak gelmiş ve gerekli görüşmeler ve incelemeler sonunda kabul edilmiştir. Kabul edilen şekli ve miktar değerleri ile Bütçede yer aldığı görülmekle beraber Performans Programında ilgili müdürlüklerin faaliyet tanımlarında yani gider yerleri bakımından uyumsuzluklar olduğu görülmektedir.
 
Ayrıca 2017 Yatırım gerçekleşmeniz Yatırım Programı sunum yazınız ve teklifinizde 79.214.998.TL olacak derken 3 ay sonra ki bütçe teklifinizde yılsonu gerçeklemenizin 92.049.031,85 TL olacaktır diyorsunuz ki buradaki sapma oranı %16 yani üç adım önünü göremeyen bir belediye, bu kadar plansız ve hesapsızlık hiç bir yerde görülmemiştir.
 
Örneğin, Fen İşleri Müdürlüğünde onaylı yatırım bütçesi ödeneği 2.500.000.TL olan Hizmet Binaları Onarım gideri 3.468.000.TL kaydedilerek adeta 968.000TL aktarma yapılmış ki böyle bir işlem Yatırım Programı ödenekleri için asla mümkün değildir.
 
Yine Sağlık İşleri Müdürlüğünün Cari harcamaları Performans Programı ile Bütçe de ki değerlerin anlatım ve tanımları uyumsuz ve ayrıca yatırım niteliği taşımayan 380.000TL.lık faaliyetler birbiriyle karışmış durumdadır.
 
GELİRLER YÖNÜNDEN TESPİTLERİMİZ
 
06-Sermaye gelirleri bütçenin en önemli kalemidir. Çünkü Yatırım Programının (Sermaye  Giderlerinin) esas kaynağıdır.
 
     İlk altı aylık gerçekleşmesi 13,675,197. TL nin yıl sonu tahmini 3 kat fazlası ile 42.000.000. TL ön görülmektedir ki bu bile çok yüksek bir tahmindir. Bunu da %130 artışla 95.150.000 TL ye ulaşması tamamen afakidir atmasyondur.
     
     Yine bütçenin ana gelir kalemi vergi gelirlerinde bizim için tahminlerin dışında bir artışla hazırlandığı ve sizin Kartal halkına yüklenmekten başka çareniz olmadığını göstermektedir.
 
 
Çünkü 2017 ilk altı aylık 54.446.152. TL den yılsonu 98.700.000 TL ye tahmini artışla gerçekleşme olarak gösterilmiştir. 2018 Teklifi ise 219.875.002 TL dir. %130 luk bir artışı ifade eder bu da imkansızdır. Bütçemizin gelir bölümü içinde tek ciddi ve doğru rakam her yıl olduğu gibi 5- Diğer Gelirler yani merkezi İdareden gelen 136.239.970. TL dir.
 
 
  Değerli meclis üyeleri elinizi vicdanınıza koyun 9 yıllık hizmet süresinde Sn Altınok Öz’ün kullandığı bütçe 1.850.000 TL’dir. Peki bunun karşılığında yapılan bir
 
-Kültür merkezi var mı?
- Spor salonu 
- Kütüphane
- Konferans Salonu
- Sosyal tesis
- Bakımevi
- Sergi salonu
- Yüzme havuzları var mı ? 
 
Yok! Peki ne var?
 
- Çok amaçlı çadır
- Prefabrik kreşler ve bol heykel, geziler, konserler, yeme içme…
 
     Sonuç olarak, 5018 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca yayınlanan bütçe ve performans programları hazırlama talimat ve rehberlerine uyulmadan abartılı şekilde hazırlanmış bu bütçenin kabulü uygun bulunmamaktadır.
 
 
Yüce Meclisimizin taktirlerine arz ederiz."

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2017, 14:06

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17