banner36

Ali Haydar Süslü 'Kartal'ın 730 dönüm kamuya ait donatı alanı imara açılmıştır'

banner9

Ali Haydar Süslü "Kartal'ın 730 dönüm kamuya ait donatı alanı gerek rant amacıyla gerekse siyasal amaçları uğruna yasalar hiçe sayılarak imara açılmıştır. Ne acıdır ki ilgili belediyemizin idaresi Bu konularda dava açan iki meclis üyemizin kamuoyunda yalan ve yanlış ifadelerle projelerimi engelliyorlar diye itham etmektedir."

Ali Haydar Süslü 'Kartal'ın 730 dönüm kamuya ait donatı alanı imara açılmıştır'
banner10

Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye meclis üyesi Ali Haydar Süslü gazetemize Kartal'da imara açılan arsaları ve bunlar hakkında yargıya yapılan başvuruları değerlendirdi.


Ali Haydar Süslü "Gazeteniz aracılığıyla hazırladığım raporu kamuoyunun takdirine sunmak istiyorum. Bu rapor 2009-2013 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İ.B.B tarafından imara açılan (niteliği park, okul, yol vb. sosyal donatı alanları) içermektedir.

1-   
Kartal Hürriyet Mahallesi 5 pafta 4069 ada da bulunan 55 dönüm kamuya ait şehir parkı İ.B.B meclisi tarafından CHP li üyelerin red oyuna rağmen oy çokluğuyla imara açıldı ve diyanet işleri yüksek istişare kuruluna tahsis edildi. (Meclis üyeleri İbrahim Doğan ve Ali Haydar Süslünün açmış olduğu dava devam ediyor.)

 

2-    Kartal Esentepe Mahallesi, 4485 ada 299 parsel, 303 parsel ve 301 parsel ile 2281 ada 211 parsel  toplam 21 dönüm mevcut planda, park ve spor alanı iken vakfa tahsis edilmiştir (6. idare mahkemesi tarafından davası devam etmektedir)

 

 

3-    Kartal Karlıktepe Mahallesi 53 pafta 2274 ada 395, 397, 408 ve 1 parseller açık ve kapalı spor alanında iken toplam 75 dönümlük alan İ.B.B tarafından tamamı konut ve ticari olarak imara açılmıştır davası devam etmektedir.

 

4-    Kartal Atalar Mahallesi 3295 ada 12 parsel  (muhtarlık binasının olduğu alan) toplam 4.5 dönüm bedelsiz olarak kamuya  terk edilmiş, idari tesis alan iken İ.B.B tarafından plan tadilatı yapılarak özel yurt fonksiyonu verilerek bir vakfa tahsis edilmiştir davası devam etmektedir

 

 

5-    Kartal Yunus Çimento Fabrikasının bulunduğu toplam 120 dönüm hazineye ait alan İ.B.B tarafından yapılan imar planı değişikliğiyle konut +ticaret fonksiyonu verilmiş sahil tarafında 120 mt yüksekliğinde binalara izin verilmiştir. Sadece bir meclis üyemiz tarafında  açılan davayla  plan iptal edilmiştir. Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ortaklığıyla yeniden daha yüksek emsalle plan yapılmış ve imara açılmıştır. İlgili belediyemizin idaresi bu alana  hiçbir şekilde itiraz edilmeyeceğini ve dava açılmayacağını beyan etmiştir. Plan belediyede değil Çevre ve Şehircillik Bakanlığında askıya çıktığı için konuya hassas meclis üyelerinin bilgi sahibi olamamasına ve dava açma sürecini kaçırmasına neden olmuştur.

 

6-    Kartal Kordonboyu Mahallesi 86 pafta 1866 ada 70 parsel çocuk parkı fonksiyonunda iken ve kamuya bedelsiz terk edilmişken 4.5 dönüm ve daha sonrada 1 dönümde mevcut fiili yol satılarak toplam alan 5.5 dönüm olarak yaklaşık 6 emsalle imara açılmıştır. Planlama müdürlüğü bu düzenlemenin yasalara aykırı olduğunu belirtmesine rağmen bu plan düzenlemesi yapılmıştır. Davası devam etmesine rağmen ilgili idaremizde içinde olmak koşuluyla davalar hiçe sayılarak ruhsat düzenlemesi yapılmıştır ve temeli atılmıştır. İş bu alanla ilgili 2009 dan önceki dönemde görevde bulunan başkan, bazı  başkan yardımcıları ve bazı müdürler hakkında dosyanın içeriğine bakıldığında suç unsurları bulunmasına rağmen ilgili idaremiz sulh protokolü imzalayarak inşaat izni vermiştir.

 

 

7-    Kartal Cumhuriyet Mahallesinde buluna toplam 20 dönüm olan, yaklaşık 25 yıldır ilgili belediyenin park bahçeler müdürlüğüne ait sera olarak kullandığı planda da yeşil alan ve spor alanı olarak gözükmesine rağmen İ.B.B iki emsal verilerek ticaret+konut olarak imara açılmıştır. Davası devam etmektedir. İlgili belediyemiz kendi kullandığı alana itiraz etmeyip dava da açmamıştır.

 

 

8-    Kartal Dragos'ta bulunan tarihi tekel arazisinin 400 dönümlük arazinin tamamı şehir parkı ve sit alanı olmasına rağmen; tamamı ağaçlarla kaplı olan 192 dönümlük bölümü bilim vakfına ait olan Şehir Üniversitesine imara açılarak tahsis edilmiştir. İlgili idaremiz üniversitenin yetkilileriyle bir takım toplantılar yapmasına rağmen üniversitenin tabelası açılmış ve işlem başlamıştır. Geriye kalan 208 dönümlük alanın bir kısmı Adalet Bakanlığına bir kısmı Tarım Bakanlığına tahsis edilmiştir. Sadece yaklaşık  20 dönüm arazi tarihi kazı alanı olarak bırakılmıştır. Söz konusu alanla ilgili CHP meclis gurubu, Kartal Belediyesi, Mimarlar Odası dava açmıştır. Davaların bir kısmı devam etmektedir.

 

9-    Kartal Atalar Mahallesinde mevcut planda park ve okul alanı gözüken kısmen çok küçük bölümü konut alanı olan 23.5 dönümlük alan iller bankası tarafından satın alındıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılarak konut+ticaret alanı yapıldı.

 

SONUÇ; Yukarda toplam yaklaşık 730 dönüm kamuya ait donatı alanı (park, spor alanı, yeşil alanı ve okul alanı) tamamı imara açılarak kısmen ihaleyle özel firmalara (TOKİ eliyle), kısmen tahsis yoluyla yandaş vakıflara ve Diyanete uzun süreli tahsis yoluyla devredilmiştir. Ne acıdır ki ilgili belediyemizin idaresi bu alanların hiç birisine dava açmadığı gibi (Tekel arazisinin bir kısmı hariç) dava açmadığı gibi bu konularda dava açan iki meclis üyemizin kamuoyunda yalan ve yanlış ifadelerle projelerimi engelliyorlar diye itham etmektedir. İmara açılan bu alanların tamamı 2006 planlarında ve daha önceki planlarda tahmin edilen nüfus yoğunluğuna uygun olarak plan ilkelerine sadık kalınarak ayrılan donatı alanlarıdır fakat ne hikmetse adı geçen kurumlar tarafından gerek rant amacıyla gerekse siyasal amaçları uğruna yasalar hiçe sayılarak imara açılmıştır.

 

Bahsi geçen bu kamu alanları haricinde özel şahıs arazileri üzerinde de İ.B.B tarafından bir takım uygulamalarla  imar tadilatları yapılmasına rağmen idaremiz 1/5000 liğe uygun 1/ 1000 lik plan yapma zorunluluğunu gerekçe göstererek kayıtsız kalmıştır." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2013, 23:29

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17