Dinler arası diyalog caiz mi?

Semavî dinler; Hak din ve muharref dinler olarak iki kısma ayrılır. Hak din, İslam'dır. muharref dinler ise, tahrif edilmiş Yahudîlik ve Hıristiyanlıktır. 1960 yıllarından sonra Hristiyanlar özellikle de bunların Katolik mezhebi düşünce olarak, artık Haçlı seferlerini bırakmayı, Hristiyanlık adına misyoner faaliyetlerini yapabilmek ve dünyanın dört bir yanına kiliseler kurabilmek için dinler arası diyalog kurmayı planlar.
*
Onlara göre hıristiyanlığın tüm dünyaya hakim olması "Mesih'in" yani İsa Aleyhisselam'ın gelmesine bağlı, Mesih'in gelmesi de dünyanın dört bir yanında kurulması gereken kiliselere ve misyoner faaliyetlerine bağlıdır. İşte bu münasebetle Hristiyanlar kiliselerini rahat rahat açabilmek ve Hıristiyan propagandasını problemsiz bir şekilde yapabilmek için uzun yıllardır dinler arası diyalog fikrini yaymaya çalışmaktadır, tüm dünya genelinde ve tabii ki müslümanlar arasında. 
*
İslam'ın özünde "tevhid akidesi" vardır yani Allah tektir. Hıristiyanlığın özünde ise, "teslis inancı" mevcuttur. Yani onlara göre Allah Üçtür. İslam'a göre Hz. Muhammed son peygamberdir, hıristiyanlar ise Hz peygamberin peygamberliğini kabul etmemektedir, tabii ki kur'an-ı Kerim'i de. 
*
Buna göre bizim kitabımızı kabul etmeyen, Peygamberimize inanmadığı gibi ona karikatürlerle hakaret eden, Allah Üçtür diyen bir zihniyetle diyalog nasıl olacak? Daha doğrusu böyle bir zihniyetle dinler arası diyalog caiz mi? Bizdenmiş gibi görünen birileride bu güruha çanak tutmaktadır malesef, daha doğrusu bu işe alet olmaktadır. 
*
"Allah katında yegâne din, islamdır." (Âli İmran, 19) 
"Her kim, İslamdan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez ve o ahirette hüsrana uğramışlardan olur."(Âli Imran, 85)
*
Yine bir başka ayet-i celilede Cenabı Hak, dikkatlerimizi çekiyor ve şöyle buyuruyor:
-
"Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir zümreye uyarsanız sizi imanınızdan sonra döndürüp, kafir yaparlar. (Âli İmran, 100)
*
Tevhit inancında olmayan kimselerin cehennemlik olduğu kitap ve sünnet ile sabittir.
"Ehli kitap ve müşriklerden inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. (Beyyine, 6) 
*
"İbrahimî dinler" adı altında; İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik cem edilerek, hepsinin hak dinler olduğu akidesinin yayılması, salih amel işleyenlerin hangi dinden olursa olsun, cennetlik oldukları fikrinin yayılması, dinlerarası diyalog adına uygulanmaya koyulmuş yanlış bir düşüncedir.
*
Hz. Peygamberimize bir grup müşrik gelir ve şöyle der: "Ya Muhammed! Gel bir yıl sen bizim putlarımza tap, bir yılda biz senin ilahına tapalım." Bunlara bizzat Cenabı Hak Kafirun suresi ile: "Sizin dininiz size, bizim dinimiz de bizedir." (Kafirun, 6) ifadesi ile dinler arası diyaloğun olamayacağı mesajını verir. 
*
Netice olarak, dinler arası diyaloğun olabilmesi asla doğru değildir ve mümkün de olamaz. Bu münasebetle ehli kitapla ticari ilişkilere, komşuluk ilişkilerine, kısacası medeniyetler arası diyaloğa EVET, dinler arası diyaloğa HAYIR.
*
Dostlar! Birileri müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışabilir aman haa, dikkat... Selam ve dua ile
YORUM EKLE

banner17